Hokverrijking voor varkens blijft speerpunt NVWA

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) letten vanaf dit jaar extra op hokverrijking voor varkens. Europese regels schrijven voor dat varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. Op onze webpagina Hokverrijking varkens staat uitgelegd hoe de NVWA controleert of de hokverrijking voor varkens voldoet.

Biggen in stal met jute zak
©Wageningen University & Research

De eerste resultaten van de inspecties door de NVWA op hokverrijking in 2019 laten zien dat het materiaal dat momenteel in de stallen gebruikt wordt bij zo’n 1/3e deel van de bedrijven voldoet aan alle 9 eigenschappen van goede hokverrijking. In het document ‘Eerste inspectieresultaten hokverrijking 2019’ worden de eerste resultaten van de inspecties verder toegelicht.

De inspecteurs van de NVWA hebben ook extra aandacht voor het nestmateriaal bij zeugen en gelten. Europese wetgeving schrijft voor dat deze dieren in de laatste week voor het werpen over voldoende en adequaat nestmateriaal moeten beschikken, tenzij de houder kan aantonen dat dit niet mogelijk is met het op het bedrijf gebruikte mengmestsysteem.

Hokverrijking voor varkens blijft een speerpunt van de NVWA. Vanaf september 2019 treedt de NVWA ook handhavend op als de hokverrijking en/of het nestmateriaal niet voldoet. In het document ‘Eerste inspectieresultaten hokverrijking 2019’ staat hierover meer informatie.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).