Wijziging importverboden planten per 14 december 2019

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese ‘Plant Health Regulation’ in werking. Onderdeel daarvan is een geheel of gedeeltelijk importverbod voor meer dan 35 nieuwe plantgenera en -soorten. De import van deze planten wordt gezien als een groot risico voor de teelt in Europa. Sommige planten vormen – vaak als mogelijk drager van een ziekte of plaag - een risico voor de teelt of het openbaar groen in Nederland, of andere delen van Europa.

De definitieve lijst met nieuwe importverboden is eind 2018 al bekend gemaakt.

Vanaf 14 december mogen de volgende producten niet meer ingevoerd worden in de EU. Als u ze toch aanbiedt voor invoer, zal de partij moeten worden vernietigd, buiten de EU afgezet of teruggestuurd naar het land van herkomst:

  1. Planten bestemd voor opplant van de genera: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpina, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica (alleen deze soort), Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia en Ulmus. De import is verboden vanuit alle niet-EU landen (zogenoemde ‘derde landen’). Zaden, weefselkweek materiaal, en natuurlijke of kunstmatig verkregen bonsai planten mogen nog wel worden geïmporteerd. Let erop, dat voor sommige soorten ook nog andere importverboden of aanvullende vereisten gelden.
  2. Planten, inclusief zaad, van Ullucus tuberosus. De import is verboden vanuit alle niet-EU landen.
  3. Hout van Ulmus uit Canada en de Verenigde Staten.

    Restricties:
  4. Vruchten van Momordica uit landen of gebieden waar Thrips palmi voorkomt mogen alleen nog geïmporteerd worden met een bijschrijving Annex VII.71, waarin land- of gebiedsvrijheid voor Thrips palmi wordt verklaard.

Voor al deze importverboden en -restricties kunnen exporterende landen een ontheffing aanvragen bij de Europese Commissie. De procedure daarvoor is te vinden in de Uitvoeringsverordeing (EU) 2018/2018.

Naast de nieuwe importverboden blijven de reeds bestaande importverboden ook van kracht; deze zijn niet gewijzigd. De volledige lijst met plantaardige producten, waarvan de import uit een of meerdere landen per 14 december 2019 verboden is, vindt u op de pagina Procedures voor import wijzigen door Controleverordening.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).