Voor vrijwel alle plantaardige producten bij import een fytosanitair certificaat verplicht vanaf 14 december 2019

Nieuwe certificaatplichtige producten - Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU)2016/2031 in werking. Nagenoeg alle plantaardige producten moeten dan bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Het betreft groente, fruit, sierteeltproducten en zaden; voor veel van deze producten is de certificaatplicht nieuw. Voor deze nieuwe certificaatplichtige producten gelden geen bijzondere eisen waardoor er geen bijschrijvingen op het certificaat vereist zijn.

Voor de huidige certificaat- en inspectieplichtige plantaardige producten verandert er niets; zie voor een lijst van deze producten het document Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

De certificaatplicht geldt niet voor vruchten van: ananas (Ananas comosus), banaan en bakbanaan (Musa), dadels (Phoenix dactylifera), doerian (Durio zibethinus), kokosnoot (Cocos nucifera, met en zonder schil). Daarnaast is er geen certificaat nodig voor zaden voor consumptie, en voor bewerkte producten, zoals granen, linzen, erwten, gepelde noten, koffiebonen, cacaobonen etc. Echter, zaaizaden van deze producten vallen wel onder de certificaatplicht.

Uitstel vooraanmelding nieuwe certificaatplichtige producten

Voor de nieuwe certificaatplichtige producten is vooralsnog geen vooraanmelding in Client Import vereist. De NVWA heeft daartoe besloten, omdat daarvoor eerst aanpassing van ICT systemen nodig is. U krijgt tijdig bericht over de datum vanaf wanneer ook deze nieuwe certificaatplichtige producten via een vooraanmelding in Client Import aangemeld moeten worden. Tot die tijd verloopt het invoerproces – aangifte bij de douane – zoals u nu gewend bent. Voor de huidige certificaat- en inspectieplichtige producten blijft vooraanmelding volgens de huidige procedure via Client Import verplicht.

Inspectie van nieuwe certificaatplichtige producten (1 procent)

Van de nieuwe certificaatplichtige producten zal, als onderdeel van de nieuwe regelgeving, 1% van de zendingen worden geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het certificaat wordt door de inspecteur ingenomen, maar u kunt de inspecteur vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export.

Bewaarplicht fytosanitaire certificaten

Certificaten van de zendingen van deze nieuwe certificaatplichtige producten, die niet zijn geïnspecteerd, moeten 3 jaar in de eigen bedrijfsadministratie bewaard worden. Deze certificaten hoeven dus niet ingestuurd te worden – zoals wel verplicht is bij zendingen die vallen onder ‘reduced checks’. De NVWA kan komen controleren of u aan deze bewaarplicht voldoet.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).