Vogelgriep (HPAI) in Polen, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Polen moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren die terugkomen uit Polen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2ᵉ reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen óf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Na afloop van de 2ᵉ R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende of geregistreerde R&O-plaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (088) 223 45 30
Faxnummer: (088) 223 10 06
E-mail: journaals@vwa.nl

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

[1] gevogelte: pluimvee, alsmede andere gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en de familie van de duiven (Columbidae livia).

News item in English

Bird flu (Avian influenza) in Poland, mandatory additional Cleansing & Disinfection transport vehicles in The Netherlands