NVWA legt half miljoen euro boete op aan bedrijf voor niet meewerken aan terugroepactie mogelijk besmet varkensvlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een vleesverwerkingsbedrijf een boete opgelegd van ruim EUR 500.000. Het bedrijf heeft in 2018, ondanks aandringen van de NVWA, onvoldoende maatregelen getroffen om varkensvlees dat mogelijk besmet was met Salmonella Goldcoast uit de handel te nemen. Daarnaast heeft de vleesverwerker zijn afnemers verzocht instructies van de NVWA om producten uit de handel te halen, te negeren.

2 blauwe mappen met informatie over de Warenwet
Beeld: ©NVWA

Het gaat om overtredingen van de Warenwet. Een levensmiddelenbedrijf is verplicht om levensmiddelen uit de handel te nemen als er redenen zijn om aan te nemen dat deze niet voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Het bedrijf moet de toezichthouder NVWA hierover tijdig en volledig informeren.

Omzetgerelateerde boete

De NVWA neemt deze zaak hoog op. Omdat er volgens de NVWA in deze zaak sprake is van opzet en het bedrijf een omzet heeft van meer dan EUR 10 miljoen, is besloten een omzetgerelateerde boete van ruim EUR 500.000 op te leggen. Het is voor het eerst dat de NVWA een dergelijke omzetgerelateerde boete aan een bedrijf oplegt. Het bedrijf kan nog bezwaar tegen deze boete aantekenen.

Salmonella Goldcoast

De NVWA spoorde eind 2018 de bron van een besmetting van varkensvlees met Salmonella Goldcoast op bij een varkensslachterij. Het ging daarbij om varkensvlees dat in de periode 4 juni tot en met 24 oktober 2018 was afgezet. De besmetting kwam aan het licht doordat in Nederland sinds de zomer van 2018 meer patiënten met Salmonella Goldcoast dan gewoonlijk werden gesignaleerd. Via logistieke lijnen en DNA-typering konden deze patiënten worden gelinkt met een specifiek slachthuis. Het betreffende slachthuis nam in oktober van dat jaar maatregelen om mogelijke herhaling te voorkomen. De NVWA zette een uitgebreide traceringsactie van al het varkensvlees afkomstig van dit slachthuis in de periode 4 juni tot en met 24 oktober in werking. Alle betrokken (vleesverwerkings-)bedrijven aan wie varkensvlees was geleverd, waaronder dit vleesverwerkingsbedrijf, moesten de producten waarin het varkensvlees was verwerkt uit de handel halen.

Als bedrijven aan een dergelijke terugroepactie niet meewerken, is dat een overtreding van de Warenwet en kan de NVWA sancties opleggen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).