NVWA: Tomatenvirus ToBRFV ook aangetroffen op tomatenzaad

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) dat vorig jaar bij een aantal Nederlandse tomatentelers is gevonden is nu ook aangetroffen op tomatenzaad dat uit Peru is geïmporteerd. Dit tomatenzaad is in het handelsverkeer terecht gekomen. Dit blijkt uit traceringsonderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De gevolgen voor de tomatensector kunnen aanzienlijk zijn. Het ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus en kan schade veroorzaken in de teelt. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.

Gevolgen voor zaadbedrijven

Sinds 1 november 2019 schrijft de Europese noodmaatregel (2019/1615) voor dat zaadbedrijven tomatenzaad waarop ToBRFV is aangetroffen niet in het handelsverkeer mogen brengen. Getroffen zaadbedrijven moeten hun afnemers informeren, een terugroepactie (recall) doen voor nog niet gebruikt tomatenzaad en informatie aan de NVWA aanleveren ten behoeve van tracering.

Gevolgen voor plantenkwekers

Op basis van deze tracering voert de NVWA inspecties en bemonsteringen uit bij plantenkwekers. Planten uit niet vrij getest zaad mogen niet worden afgeleverd. Als bij plantenkwekers een besmetting wordt aangetroffen, moet het virus eerst geëlimineerd worden voordat voor ToBRFV vatbare planten mogen worden afgeleverd. Ook plantenkwekers moeten informatie aan de NVWA verschaffen ten behoeve van de tracering bij tomatentelers.

Gevolgen voor tomatentelers

Bij telers die op dit moment planten hebben staan die voortkomen uit een niet vrij geteste partij tomatenzaad worden inspecties en bemonsteringen uitgevoerd door de NVWA. Tomatentelers waarbij een besmetting wordt gevonden moeten dezelfde maatregelen treffen als die eerder aan besmette tomatenbedrijven zijn opgelegd. Dit betekent dat zij wel tomaten mogen afleveren, maar dat plantaardig afval en substraat alleen met toestemming van de NVWA en onder voorwaarden mogen worden afgevoerd.

De NVWA informeert relevante partijen. De Europese Commissie en autoriteiten van andere lidstaten en relevante derde landen zijn in kennis gesteld van de besmetting.

Over ToBRFV

ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken in de teelt. Tobamovirussen zijn makkelijk via contact (mechanisch) overdraagbaar op waardplanten en dus zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen, fust of mobiele telefoons. Daarnaast zijn tobamovirussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. Via de handel in besmet zaad en vruchten kunnen de virussen over grote afstanden worden verspreid.

Meldplicht

Sinds 1 november 2019 is het ToBRFV door de Europese Commissie aangemerkt als een bestrijdingsplichtig organisme (quarantaine organisme). Daarom geldt er een meldplicht voor een ieder die een vermoeden heeft van aanwezigheid van dit virus.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).