Afrikaanse Varkenspest in Griekenland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Griekenland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkomen uit Griekenland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden Roemenië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Geladen vervoermiddelen worden eerst gelost waarna ter plekke een 1ᵉ R&O plaatsvindt, waarna dit nogmaals gebeurt op een erkende R&O-plaats. Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (088) 223 45 30
Faxnummer: (088) 223 10 06
E-mail: journaals@nvwa.nl

[1]evenhoevigen: varkens, runderen, schapen, geiten of herten.

News item in English

African swine fever (ASF) in Greece, mandatory additional Cleansing & Disinfection transport vehicles in The Netherlands