NVWA: gebruik van sulfiet in vlees minder maar nog steeds niet uitgebannen

Bij een risicogerichte inspectie eind 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd bij 15% van de geïnspecteerde bedrijven, waarvan bekend is dat ze de afgelopen jaren sulfiet hadden gekocht, het gebruik van verboden sulfiet geconstateerd. In eerdere acties was dit overtredingspercentage nog 50%. Het gebruik van sulfiet in vlees lijkt af te nemen concludeert de NVWA.

Gemalen gehakt
Beeld: ©Pixabay

Sulfiet kleurt het vlees mooi rood, maar mag volgens de additievenwetgeving niet aan vlees worden toegevoegd. Sulfiet is bovendien één van de 14 stoffen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel (verpakt of onverpakt) worden toegevoegd, omdat ze allergische reacties kunnen veroorzaken.

Risicogericht

De NVWA heeft eind 2019 voor de derde keer in korte tijd via een risicogerichte actie gecontroleerd op verboden gebruik van sulfiet in vlees. Eerdere controles vonden plaats in het voorjaar van 2018 en 2019. Net als bij de eerdere controleacties zijn ook nu bedrijven specifiek geselecteerd. Inspecties zijn uitgevoerd bij bedrijven waar het gebruik van sulfiet in 2018 of 2019 is aangetoond en bij bedrijven die nog niet eerder op het gebruik van sulfiet zijn gecontroleerd, maar waarvan de NVWA weet dat deze in het (recente) verleden sulfiet hebben gekocht.

Inspectieresultaten en maatregelen

In totaal zijn 46 bedrijven geïnspecteerd; bij 7 bedrijven werd het gebruik van sulfiet in gehakt en soortgelijke producten aangetoond. Van de 13 bedrijven die eerder in 2018 waren beboet, bleken er toch nog 2 te zijn die nog steeds sulfiet gebruikten. Van de 19 bedrijven die in het voorjaar van 2019 op het gebruik van sulfiet zijn beboet, bleek nog 1 bedrijf sulfiet te gebruiken. Dus 3 van de 32 bedrijven, die al eens eerder voor het gebruik van sulfiet waren beboet, zijn opnieuw in de fout gegaan. Van de 14 bedrijven die nog niet eerder op het gebruik van sulfiet waren gecontroleerd, bleken 4 bedrijven sulfiet te gebruiken.

Alle bedrijven waar het gebruik van sulfiet is geconstateerd, hebben 2 bestuurlijke boetes gekregen: 1 voor het gebruik van een niet toegestaan additief (‘E-nummer’), en 1 voor het niet vermelden van de aanwezigheid van een stof die allergische reacties kan veroorzaken. Eén bedrijf is nu voor de derde keer in 2 jaar tijd betrapt op het gebruik van sulfiet. Van dit bedrijf is de erkenning om vleesbereidingen te maken ingetrokken.

Kleurstoffen

Tijdens de inspecties zagen inspecteurs dat soms andere middelen dan sulfiet werden gebruikt om het vlees rood te kleuren. Het kleuren van vlees en vleesbereidingen is echter niet toegestaan, ook niet met alternatieve middelen. Kleurstoffen mogen niet worden gebruikt in gehakt en andere vleesbereidingen. Het gebruik van kleurstoffen kan misleidend zijn omdat het vlees er verser uitziet dan het eigenlijk is. Hierbij kunnen risico’s voor de gezondheid ontstaan als vlees wordt gekleurd dat niet meer geschikt is voor consumptie.

Toekomst

Hoewel het gebruik van sulfiet lijkt af te nemen, lijkt tegelijkertijd het toevoegen van alternatieve middelen toe te nemen. De NVWA zal in de toekomst blijven controleren op verboden gebruik van sulfiet, waarbij ook de gebruikte alternatieven beoordeeld zullen worden. De branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) roept haar leden op om te stoppen met het gebruik van verboden middelen en werkt samen met de NVWA om ervoor te zorgen dat deze onwettige praktijk wordt gestopt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).