NVWA publiceert handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor specifieke groepen samengesteld en gepubliceerd. In het handboek wordt aandacht besteed aan voeding voor specifieke groepen als zuigelingen, jonge kinderen, zieke mensen en mensen met overgewicht. Onderwerpen als flesvoeding en peutermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik, maaltijdvervangers, etc.  komen aan bod. Het handboek is bestemd voor professionals en is te raadplegen via de site van de NVWA.

Baby krijgt melk uit een flesje

Wet- en regelgeving

De basis voor de Europese regels voor producten voor specifieke groepen is Verordening (EU) Nr. 609/2013, de zogenoemde Kaderverordening. De Verordening is de juridische basis voor Europese productspecifieke regelgeving voor zuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en voedingsvervangende producten voor gewichtsbeheersing. De Kaderverordening bevat ook gedetailleerdere bepalingen die gelden voor één of meer  producten voor specifieke groepen, en de zogenoemde Unielijst met stoffen (bijvoorbeeld vitaminen, mineralen en ander stoffen) die mogen worden toegevoegd aan deze producten. Deze Europese regelgeving is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016. Het handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen gaat hier uitgebreid op in.

Verplichte kennisgeving

Het handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen is gepubliceerd op de site van de NVWA. Daar is ook het formulier te vinden dat ondernemers moeten invullen als zij bepaalde categorieën voedingsmiddelen voor specifieke groepen in de handel brengen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).