NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In deze mail aan 2.100 telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden onder de aandacht gebracht.

Bord grondwaterbeschermingsgebied
Beeld: ©NVWA

De NVWA wil er op deze manier aan bijdragen dat het nalevingsniveau – dat in eerder onderzoek 50% was – omhoog gaat. Gebruikers gaven toen aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de wettelijke restricties aan het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.

Beperkingen gewasbeschermingsmiddelen

In grondwaterbeschermingsgebieden gelden specifieke regels ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lang niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn hier toegelaten en daarnaast zijn er gewasbeschermingsmiddelen die alleen in een bepaalde periode gebruikt mogen worden.

De beperkingen (toepassingsvoorwaarden) zijn opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Deze staan op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel en zijn te vinden in de toelatingsdatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Inspecties

De NVWA voert jaarlijks inspecties uit op het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waaronder ook het gebruik bij de teelt van land- en tuinbouwgewassen in grondwaterbeschermingsgebieden. Bij overtredingen volgt een boete van 1.500 euro. Overtredingen kunnen daarnaast ook gevolgen hebben voor telers die GLB-inkomenssteun ontvangen door een korting op toeslagrechten.

Grondwaterbeschermingsgebied

Ongeveer 60% van het drinkwater in Nederland is afkomstig uit opgepompt grondwater in waterwingebieden. Rondom deze waterwingebieden liggen gebieden waarin het grondwater beschermd wordt, dit zijn de grondwaterbeschermingsgebieden. Regenwater dat in deze gebieden valt en oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten en beken, zakt in de bodem en kan uiteindelijk de winputten bereiken. Als winputten ernstig verontreinigd raken door gewasbeschermingsmiddelen kunnen ze onbruikbaar worden. Daarom mogen in deze gebieden geen gewasbeschermingsmiddelen met risicovolle stoffen gebruikt worden.

Grondwaterbeschermingsgebied zijn afgebakend via borden langs de openbare weg aan het begin en eind van het gebied.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.