NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

Bij het fokken van honden wordt op steeds extremere raskenmerken gefokt en geselecteerd. Een voorbeeld is het fokken van honden met zeer korte snuiten die hierdoor erg benauwd kunnen worden. Omdat dit soort erfelijke afwijkingen het welzijn van dieren ernstig aantasten, gelden er regels voor het fokken van gezelschapsdieren. Om naleving van deze regels – en daarmee het welzijn van de dieren – te bevorderen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meegewerkt aan een informatiepakket voor fokkers en dierenartsen. Daarnaast voert de NVWA inspecties uit om te controleren of de regels voor het fokken van huisdieren worden nageleefd.

Mopshond met een korte snuit en een mopshond met een langere snuit
Beeld: ©Universiteit Utrecht

Het informatiepakket is samen met het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Raad van Beheer opgesteld en is te vinden op de website van de NVWA. De informatie wordt ook verstrekt door de KNMvD. In het informatiepakket wordt de wet voor fokken met gezelschapsdieren toegelicht en wordt uitleg gegeven over de criteria die de NVWA hanteert bij de handhaving. Met de door de ECGG ontwikkelde online tool (PETscan) kunnen dierenartsen aan de hand van een paar eenvoudige vragen en metingen bepalen of het verantwoord is om met een hond te fokken.

Inspecties NVWA

Naast het actief informeren van fokkers en dierenartsen voert de NVWA inspecties uit om te controleren of fokkers zich gaan de regels houden. In 2019 heeft de NVWA bij 9 hondenfokkers inspecties uitgevoerd. Bij deze inspecties keken een dierenarts en een inspecteur van de NVWA naar de bouw, het welzijn en de gezondheid van de voor de fok gebruikte dieren. Bij 6 fokkers werden overtredingen vastgesteld. De honden van deze fokkers hadden bijvoorbeeld een veel te korte snuit en een duidelijk hoorbare ademhaling. Een hoorbare ademhaling is bij honden een teken dat de dieren het benauwd hebben. De 6 fokkers hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen en kunnen bij herhaling een boete van 1.500 euro krijgen.

De combinatie van voorlichting, het uitvoeren van inspecties en de samenwerking met betrokken partijen zal naar verwachting een positief effect hebben op het welzijn van gezelschapsdieren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).