Importmonitoring zaaizaden van tomaat en paprika m.b.t. ToBRFV

In opdracht van de NVWA worden vanaf medio juli a.s. steekproefsgewijs importpartijen van tomaten- en paprikazaden getoetst op Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Hiermee geeft de NVWA invulling aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (bijlage III, artikel 6) waarin verplicht wordt om risicogericht planten bestemd voor opplant (waaronder ook zaden vallen) te toetsen op latente besmettingen.

Tomatenplant
©Pixabay
Een gezonde tomatenplant

Bij de NVWA komen regelmatig meldingen binnen van verdenkingen van ToBRFV op zaden van tomaat en Capsicum sp. bij import. Verschillende partijen uit diverse landen zijn door de NVWA positief getest en besmet bevonden. Daarnaast worden de huidige EU-noodmaatregelen tegen ToBRFV binnenkort aangescherpt en moeten de lidstaten naar verwachting tenminste 20% van de importzendingen van zaden van tomaat en paprika verplicht natoetsen bij import.

Vanwege het risico van ToBRFV en de EU-regelgeving zullen steekproefsgewijs willekeurige importpartijen van tomaten- en paprikazaden getoetst worden op ToBRFV. In totaal zullen 50 partijen paprikazaad en 150 partijen tomatenzaad worden bemonsterd bij import door inspecteurs van Naktuinbouw en KCB. De partijen worden bij monstername niet vastgelegd. De afhandeling van een positieve uitslag is conform de vastgestelde procedures met betrekking tot ToBRFV. Negatieve toetsuitslagen kunnen gebruikt worden ten behoeve van afgifte van een plantenpaspoort of voor exportcertificering. De resultaten van de monitoring zullen gebruikt worden om zo nodig gerichter en intensiever te gaan toetsen bij import van zaden uit landen waar een groter risico op besmetting van ToBRFV aanwezig is.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).