Specifiek interventiebeleid exotische muggen

De NVWA heeft een specifiek interventiebeleid opgesteld om vestiging en verspreiding van invasieve exotische muggen zoals de Aziatische tijgermug tegen te gaan. Dit specifiek interventiebeleid (spec) is een vastlegging van de bestaande praktijk en geldt vanaf 1 augustus 2020. In een spec staan de maatregelen genoemd die de NVWA toepast indien zij overtredingen van wet- en regelgeving constateert. Het interventiebeleid exotische muggen beschrijft de gevolgen van overtredingen van het Warenwetbesluit Lucky Bamboo en van artikel 47a van de Wet publieke gezondheid. De bestuursrechtelijke handhaving hiervan ligt bij de NVWA.

Voorkomen verspreiding van exotische muggen en de rol van toezicht

Om te voorkomen dat invasieve exotische muggen zich vestigen in Nederland, worden ze bestreden. De NVWA voert deze bestrijding uit. De kans is klein dat gevonden exotische muggen nu ziektes zullen overdragen maar als de mug zich hier vestigt, neemt die kans in de toekomst wel toe.

De bestrijding van exotische muggen bestaat uit een combinatie van het verwijderen of onklaar maken van broedplaatsen en het lokken van volwassen muggen door gebruik te maken van speciale vallen. Ook ziet de NVWA er sinds 2011 op toe dat bedrijven die Lucky Bamboo importeren, maatregelen nemen om de verspreiding van Aziatische tijgermuggen via Lucky Bamboo te voorkomen. De NVWA controleert de voorschriften die met deze import gepaard gaan. Het toezicht is geregeld in het Warenwetbesluit Lucky Bamboo.

Op grond van de Wet publieke gezondheid gelden voor bedrijven die tweedehands banden uit risicogebieden importeren voorschriften van technisch-hygiënische aard. Deze voorschriften voorkomen de vestiging van exotische muggen. Zo moeten deze banden zodanig worden opgeslagen dat er geen regenwater in komt en een bestrijding effectief kan worden uitgevoerd. Verder werken bedrijven mee aan de monitoring en bestrijding van exotische muggen.

Inhoud specifiek interventiebeleid exotische muggen

Overtredingen in het specifiek interventiebeleid exotische muggen worden aangemerkt als ‘ernstige overtreding’, vanwege het bewaken van de volksgezondheid.

Bij overtredingen van het Warenwetbesluit Lucky Bamboo wordt in eerste instantie een bestuurlijke boete gegeven, mogelijk in combinatie met corrigerende maatregelen. Voorbeelden van een corrigerende maatregel zijn een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten. Ook kan het voorkomen dat overtredingen niet met een bestuurlijke boete worden afgedaan, maar ze aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd.

Bij overtredingen op artikel 47a van de Wet publieke gezondheid is geen bestuurlijke boete mogelijk, maar wel een proces verbaal en/of corrigerende maatregelen.

Het vastgestelde interventiebeleid is te vinden via onze website.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).