Mogelijke eisen VK voor Xylella fastidiosa na 31-12-2020

De tijdelijke eisen voor Xylella fastidiosa (Xf) die het VK per 21 april 2020 heeft ingesteld, en die bij besluit van de Europese Commissie per 20 juni 2020 weer zijn ingetrokken, zullen vermoedelijk na de brexit-overgangsperiode op 31-12-2020, weer van kracht worden. Onduidelijk is nog of de eisen op dat moment hetzelfde zullen zijn als de eisen die per 20 juni 2020 zijn ingetrokken, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gelijk zullen zijn aan de eisen die het VK in het voorjaar van 2020 heeft gecommuniceerd.

Als een producent in 2021 wil kunnen voldoen aan de eisen die het VK heeft gesteld per 21 april 2020 dan zullen er in het teeltseizoen 2020  aanvullende inspecties moeten worden uitgevoerd die niet standaard zijn opgenomen in de plantenpaspoortinspecties. Dit betreft vooral inspecties in de omgeving van de kwekerij. Naktuinbouw zal hiertoe een extra module VK aanbieden. Voor geïmporteerd plantmateriaal zullen met het land van origine vergelijkbare afspraken gemaakt moeten worden.

Mogelijke eisen voor planten bestemd voor opplant van Olea europaea en Prunus dulcis (m.u.v. vruchten en zaden) uit gebieden die vrij zijn van Xf (heel NL is vrij):

1. De planten moeten minimaal het laatste jaar voor export naar het VK, zijn geteeld op een bij Naktuinbouw geregistreerde kwekerij;

2. De kwekerij met een buffer van 200 meter daaromheen, moet door Naktuinbouw in het jaar voor export zijn geïnspecteerd op daarvoor geschikte momenten, waarbij in geval van mogelijke symptomen van Xf een monster moet worden genomen en onderzocht op Xf.

3. De planten in de kwekerij (moeten jaarlijks op een geschikt  moment worden geïnspecteerd, bemonsterd en onderzocht op Xf.

Aanvullende eisen op moment van export:

4. Fysieke inspectie, waarbij in geval van mogelijke symptomen van Xf een monster moet worden genomen en onderzocht op Xf.

5. Er kunnen alleen planten worden geëxporteerd van  kwekerijen die zijn opgenomen in het register dat door de NVWA voor dit doel met het VK wordt gedeeld.

Mogelijke eisen voor planten bestemd voor opplant van Lavandula, Nerium oleander en Rosmarinus officinalis (m.u.v. zaden en  onbeworteld stek) uit gebieden vrij van Xf (heel NL is vrij):

1. De planten moeten minimaal het laatste jaar voor export naar het VK zijn geteeld op een bij Naktuinbouw geregistreerde kwekerij;

2. De kwekerij met een buffer van 200 meter daaromheen, moet door Naktuinbouw zijn geïnspecteerd op daarvoor geschikte momenten, waarbij in geval van mogelijke symptomen van Xf een monster moet worden genomen en onderzocht op Xf.

3. De planten op de kwekerij moeten jaarlijks op een geschikt moment worden geïnspecteerd, bemonsterd en onderzocht op Xf.

4. Indien er aanwijzingen zijn dat er vectoren van Xf op de kwekerij aanwezig zijn, moeten er chemische- en teeltmaatregelen worden genomen om de vector te bestrijden.

Aanvullende eisen op moment van export:

5. Fysieke inspectie, waarbij in geval van mogelijke symptomen van Xf een monster moet worden genomen en onderzocht op Xf.

6. Er kunnen alleen planten worden geëxporteerd van  kwekerijen die zijn opgenomen in het register dat door de NVWA voor dit doel met het VK wordt gedeeld.

Voor onbeworteld stek geldt dat de moerplanten aan bovenstaande eisen moeten voldoen.

Invoerverbod

Naar verwachting zal er een invoerverbod gaan gelden voor planten, m.u.v. vruchten en zaden, van Coffea en Polygala myrtifolia.