Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R

Het specifieke interventiebeleid voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en identificatie en registratie van dieren (I&R) is herzien. In het interventiebeleid staat hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handelt bij het vaststellen van een overtreding. Het nieuwe interventiebeleid geldt vanaf 1 september 2020.

Kalveren in de wei
Beeld: ©NVWA

Belangrijkste wijzigingen

Overtredingen voor de I&R-regelgeving zullen voortaan vooral bestuurlijk worden afgedaan. Daardoor kunnen boetes fors hoger uitpakken. Voor dierenwelzijn wordt een aantal ‘lichte’ administratieve overtredingen minder zwaar aangerekend. Verder blijven overtredingen van de regels voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R voortaan 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden zwaarder gesanctioneerd, omdat deze worden gezien als herhaalde overtredingen. Ook kunnen voortaan 5 overtredingen per inspectie bestuurlijk worden beboet; nu is nog sprake van stapeling van maximaal 3 overtredingen.

Meer informatie

Voor vragen over dit bericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.