Terughaalactie producten met verontreinigd sesamzaad afkomstig uit India

Bedrijven die verontreinigd sesamzaad, afkomstig van meerdere leveranciers uit India, hebben geïmporteerd of verhandeld, moeten dat direct uit de handel halen. Ook producten met dit verontreinigd sesamzaad moeten uit de handel worden gehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de betrokken bedrijven hiervan op de hoogte gesteld. Het gaat om een maatregel die ook andere EU-landen nemen. De bedrijven die verontreinigd sesamzaad of producten waarin dit is verwerkt hebben verhandeld of verkocht, zijn bezig de verontreinigde producten terug te halen.

Sesamzaadjes
Beeld: ©NVWA

Ethyleenoxide

In India wordt ethyleenoxide gebruikt als desinfecterend middel op sesamzaad. Ethyleenoxide is een middel dat in de EU niet toegelaten is. Het is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks gedurende lange tijd verontreinigd sesamzaad eet, kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden. Er is een wettelijke maximum residu-limiet (MRL) voor ethyleenoxide in sesamzaden van 0,05 mg/kg. De MRL is de maximum toegestane hoeveelheid van een residu van een bestrijdingsmiddel die in een product mag achterblijven zonder gevaar voor de voedselveiligheid. Uit meldingen van bedrijven is gebleken dat verscheidene partijen sesamzaad van meerdere leveranciers uit India zijn verontreinigd met ethyleenoxide boven deze MRL.

Producten met sesamzaad uit India

Wanneer bedrijven sesamzaad hebben verhandeld waarvan bekend is dat er resten van ethyleenoxide in zit hoger dan de MRL, moeten deze partijen sesamzaad uit de handel worden gehaald. Ook producten waarin dit verontreinigde sesamzaad is verwerkt, moeten uit de handel worden gehaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sesamcrackers of broodjes met sesamzaad. Als deze producten nog resten van ethyleenoxide bevatten in een gehalte hoger dan de MRL voor sesamzaad, moeten deze producten bovendien ook bij consumenten worden teruggehaald.

Sesamzaad uit India waarvan niet bekend is dat het verontreinigd is

De NVWA wijst bedrijven op hun verantwoordelijkheid om na te gaan of producten waarin sesamzaad uit India (ook sesamzaad dat niet behoort tot de verontreinigde partijen) is verwerkt en die al in de handel zijn gebracht, voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften.

Bij partijen sesamzaad die nog niet zijn uitgeleverd moeten bedrijven nagaan of het sesamzaad dat afkomstig is uit India voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Dit kan het bedrijf doen door de betreffende partijen sesamzaad te blokkeren, een representatief monster te nemen en dat te laten analyseren op resten van ethyleenoxide. Als uit deze analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide lager is dan de MRL, mag deze partij alsnog verhandeld of verwerkt worden. Als uit de analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL, moet het bedrijf een melding doen bij de NVWA. Deze partijen mogen dan niet meer verhandeld of verwerkt worden.

Bedrijven krijgen ook het advies om indien nodig monsters van producten waarin sesamzaad uit India is verwerkt te laten analyseren op resten van ethyleenoxide. Als niet bekend is of het sesamzaad was verontreinigd, en het gehalte aan residuen van ethyleenoxide in het samengestelde levensmiddel is lager dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad, hoeven bedrijven niets te doen. Als het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL, moeten bedrijven een melding doen bij de NVWA, hun leveranciers en afnemers informeren en de verontreinigde producten uit de handel laten halen tot en met de consument.

Consumenten

De consumptie van producten met het verontreinigde sesamzaad levert geen acuut risico voor de gezondheid op. Maar een verhoogd gezondheidsrisico door consumptie van producten met het verontreinigde sesamzaad is op langere termijn niet uit te sluiten. De NVWA heeft de bedrijven gewezen op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat (producten van) sesamzaad aan de MRL voldoen. Als na testen blijkt dat de MRL is overschreden in producten met sesamzaad, moeten deze producten worden teruggeroepen tot en met de consument.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen consumenten en bedrijven contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

Journalisten kunnen contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Update nieuwsbericht 13-11-2020
Meer uitleg over de te volgen procedures voor bedrijven

Update nieuwsbericht 21-10-2020
Inmiddels is bekend dat het om meer leveranciers gaat.