Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden  (Ctgb) staan ontsmettingsmiddelen die mogen worden gebruikt voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen en stallen vanwege de vogelgriep(HPAI)-uitbraak in Nederland en andere risicolanden binnen de EU. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst gepubliceerd met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI.

Deze lijst is opgesteld door het Ctgb op de vermelde datum, en geeft een indicatie van de mogelijk beschikbare middelen. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn niet meegenomen. Bij gebruik van een middel moet de gebruiker zich ervan vergewissen of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.