NVWA deelt beschikbare informatie ToBRFV ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Het Nationaal Referentiecentrum fytosanitair (NRC-fyto) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft beschikbare informatie over besmettingen met het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) verzameld in een interactieve webtool. Door beschikbare informatie te delen en internationale collega-wetenschappers uit te nodigen hun gegevens aan de webtool toe te voegen neemt de NVWA het voortouw bij het onderzoek naar de diversiteit en de verspreiding van dit virus. Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een plantenziekte die tomaat, paprika en Spaanse peper kan aantasten. Voor mensen en dieren is het niet gevaarlijk.

Tomatenplant
Beeld: ©NVWA

De Nextstrain webtool die het NRC-fyto gebruikt wordt wereldwijd ook gebruikt voor de tracering van onder meer het COVID-19 virus. Meer informatie over het onderzoek van het NRC-fyto is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One en wordt ook toegelicht in deze YouTube video

In oktober 2019 werd de aanwezigheid van Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) op een bedrijf in de gemeente Westland vastgesteld. Deze eerste Nederlandse vondst van dit schadelijke tomatenvirus heeft geleid tot een onderzoek om de omvang van ToBRFV-aanwezigheid in de Nederlandse tomatenteelt vast te stellen. Ook is vervolgens een traceringsonderzoek opgestart om mogelijke verbanden te identificeren tussen ToBRFV-genotypen, bedrijven en epidemiologische kenmerken.

Als onderdeel van het diagnostisch proces werd Illumina sequencing ingezet voor verificatie van ToBRFV-aanwezigheid, terwijl de daarmee verkregen virale genomen zijn gebruikt voor het traceringsonderzoek. Sequentiegegevens en metadata van de ToBRFV traceringsonderzoek -tot en met november 2019- zijn met publieke data samengebracht in een interactieve webtool. Een onderzoeksgroep in de Verenigde Staten heeft deze webtool als publieke tool ontwikkeld. Deze tool is door hen gebruikt voor het monitoren en traceren van verschillende humane virusziekten. Medewerkers van de NVWA hebben de tool gebruikt om de verspreiding en diversiteit van een belangrijk tomatenvirus in kaart te brengen en deze kennis gedeeld met andere landen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 50 ToBRFV-constateringen van deze uitbraaklocaties groeperen in drie hoofdclusters, waarvan wordt verondersteld dat ze drie oorspronkelijke bronnen vertegenwoordigen. Er is geen verband gevonden tussen genotypen, bedrijven en epidemiologische kenmerken. Dit betekent dat de bronnen van de Nederlandse ToBRFV-uitbraak vooralsnog onbekend zijn. 

Het delen van deze informatie met de interactieve online tool stelt het plantenvirologische werkveld in staat om de diversiteit en verspreiding van dit nieuwe virus beter te begrijpen en hierover te communiceren. De NVWA onderhoudt deze webtool en nodigt organisaties wereldwijd uit om gegevens of materialen te delen voor opname in de Nextstrain webtool.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.
Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).