Inspecties gewasbescherming akkerbouw- en groenteteelt: vooral overtredingen in praktijk

Telers die buiten in de volle grond akkerbouw- en groentegewassen verbouwen gebruiken in overgrote meerderheid alleen toegestane gewasbeschermingsmiddelen en houden zich over het algemeen redelijk goed aan de bijbehorende administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd zien inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij inspecties in het veld dat de regels voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk een stuk minder goed worden nageleefd. Vooral het niet of niet goed toepassen van de voorgeschreven drift reducerende technieken, is een punt van zorg. Dat blijkt uit een overzicht van de inspecties die de NVWA in 2019 bij deze telers heeft uitgevoerd.

Bespuiten van gewassen
©Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bedrijfsinspecties

De NVWA voert 2 verschillende soorten inspecties uit om te controleren of telers zich houden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens zogenoemde bedrijfsinspecties controleert de NVWA aan de hand van de administratie of er toegelaten middelen worden gebruikt en of deze volgens de voorschriften zijn toegepast. Bij deze inspecties wordt ook fysiek in de voorraadkast gekeken of hier alleen toegestane middelen worden bewaard. De NVWA heeft in 2019 in totaal 183 van deze bedrijfsinspecties uitgevoerd bij telers van akkerbouw– en groentegewassen in de open lucht. Bij deze inspecties is gebleken dat 83% van de bezochte telers de regels goed naleeft. Bij 17% van de telers is een boeterapport of schriftelijke waarschuwing gegeven voor onder andere het gebruik van niet (in de teelt)toegelaten middelen of het niet correct bijhouden van de spuitadministratie. 

Toepassingsinspecties

Naast deze bedrijfsinspecties voert de NVWA ook toepassingsinspecties uit om te controleren of een teler die bezig is met het bespuiten van de gewassen zich op dat moment aan alle regels houdt. Bij deze inspecties wordt onder meer gekeken of telers de juiste technieken toepassen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terecht komen, bijvoorbeeld in het oppervlaktewater. In 2019 werden 121 van deze inspecties uitgevoerd. Hierbij bleek dat eenderde van de telers zich niet aan deze regels hield. Hierdoor ontstaan er risico's voor het milieu.

Onderzoek naleving

Het onjuiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan grote risico’s opleveren voor mens en milieu. Omdat vooral bij het in de praktijk gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen de regels nog te vaak worden overtreden, voert de NVWA het aantal toepassingsinspecties de komende jaren op. Verder voert de NVWA -op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit- een onderzoek uit naar de oorzaken van deze lage naleving. De NVWA zal de sector hier ook bij betrekken.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).