NVWA ontdekt onbekende variant wratziekte in Noord-Oost Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onbekende variant van wratziekte ontdekt op de onlangs met wratziekte besmet bevonden landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal. De nieuwe variant kan gevolgen hebben voor de beheersing van wratziekte in Noord-Oost Nederland, waar sprake is van intensieve aardappelteelt. De NVWA verricht nader onderzoek naar de herkomst van de besmetting en de mogelijkheden voor een gerichte aanpak. Wratziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum en is niet schadelijk voor mensen of dieren.

Wratziekte bij aardappelen
Beeld: ©NVWA

Onbekende variant

De NVWA heeft met behulp van DNA-onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een voor Noord-West Europa onbekende variant (fysio/pathotype) van de ziekteverwekker. Onderzocht wordt of het gaat om een fysio dat al bestaat. Ook wordt gezocht naar de bron van de besmetting. Daarbij wordt onder meer de teelthistorie van beide besmette percelen in kaart gebracht.

Gevolgen

Onduidelijk is of bestaande rassen met een goede resistentie tegen de in Nederland bekende wratziektefysio's, ook resistent zijn tegen het fysio dat nu is aangetroffen. Op 3 zetmeelaardappelrassen (Festien, BMC en Supporter) zijn wratten aangetroffen. Gezien de mate van resistentie van deze rassen voor fysio 1, fysio 6 en fysio 18 was deze vondst onverwacht. Totdat duidelijk is hoe de huidige aardappelrassen reageren op dit nieuwe fysio, is het voor telers in de directe omgeving van de vondsten vooralsnog onmogelijk om te bepalen welke rassen het beste kunnen worden geteeld.

Resistentieonderzoek

Een soortgelijke situatie deed zich voor in 2003, toen fysio 18 voor het eerst werd aangetroffen in Nederland. Dat leidde vervolgens tot een samenwerking met de sector om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de mate van resistentie van belangrijke rassen in het gebied. Om dit wederom mogelijk te maken, verzamelt de NVWA zoveel mogelijk wratmateriaal. Daarnaast wordt door middel van een experimenteel onderzoek getracht een indicatie te krijgen welke aardappelrassen mogelijk resistent zijn tegen deze onbekende variant.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).