Vogelgriep (HPAI) nu ook in Finland: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Finland moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Finland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een  erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen óf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië, Zweden én voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).

Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende of geregistreerde R&O-plaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (088) 223 45 30
Faxnummer: (088) 223 10 06
E-mail R&O@nvwa.nl

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

[1] gevogelte: pluimvee, alsmede andere gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en voor de consumptie gehouden duiven (Colombia livia).