Reiniging & ontsmetting van veewagens niet altijd in orde bij koude weer

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens de afgelopen koude dagen extra gecontroleerd op het welzijn van dieren die vervoerd werden bij extreme temperaturen. Bij deze inspecties bleek dat transporteurs van alle gecontroleerde transporten voldoende maatregelen hadden genomen om de dieren te beschermen tegen de koude. Bij de inspecties bleek echter ook dat vooral op veehouderijbedrijven met eenvoudige wasplaatsen het reinigen en ontsmetten (R&O) van veewagens nogal eens niet of niet goed uitgevoerd werd.

Transport van pluimvee in de sneeuw
Beeld: ©NVWA

Inspecteurs van de NVWA zagen dat transporteurs op verschillende manieren rekening gehouden hadden met het koude weer. Zo werd er bij transport van kippen gebruik gemaakt van zeilen om pluimvee te beschermen tegen de kou en waren bij transporten van varkens en koeien de ventilatiekleppen vaak verder dichtgezet. Ook probeerden veel transporteurs de transporttijden tot een minimum te beperken en werden er geconditioneerde veewagens ingezet om vee te beschermen tegen de kou.

Reiniging & ontsmetting

Goede reiniging en ontsmetting van veewagens is erg belangrijk bij het voorkomen van dierziekten. Als veewagens niet goed gereinigd en ontsmet worden kunnen dierziekten zoals MKZ, varkenspest of vogelgriep via het vuil aan de wagens van het ene bedrijf naar het andere gebracht worden. Veewagens moeten daarom direct na het afleveren van de dieren gereinigd en ontsmet worden op het bedrijf waar zij de dieren hebben afgeleverd.

Op grotere slachthuizen en verzamelplaatsen zijn doorgaans overdekte wasplaatsen aanwezig waar transportwagens ook bij temperaturen onder het vriespunt goed gereinigd en ontsmet kunnen worden. Veel veehouderijbedrijven hebben eenvoudigere wasplaatsen waar tijdens (extreme) kou bijvoorbeeld problemen kunnen zijn met de watervoorziening. Hierdoor kunnen veewagens na transport niet goed worden gereinigd en ontsmet.

Inspecteurs hebben bij 3 transporten van kalveren uit Duitsland rapporten van bevindingen opgemaakt omdat de veewagen na het lossen van de dieren op het aankomstbedrijf niet werd gereinigd en ontsmet. Ook voor het niet uitvoeren van de R&O na een binnenlands transport werd 1 keer rapport van bevindingen opgemaakt. Inspecteurs hebben 1 proces-verbaal opgemaakt voor een transporteur die de veewagen niet had gereinigd en ontsmet na het afleveren van een groep kalveren uit Letland. 3 transporteurs kregen een schriftelijke waarschuwing omdat zij hun wagen niet goed genoeg hadden gereinigd en ontsmet na het afleveren van dieren op een slachthuis. Deze transporteurs zijn onder toezicht van inspecteurs van de NVWA teruggestuurd naar plaats van herkomst om hun veewagen opnieuw te reinigen en ontsmetten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).