Handige site voor veilige planten

Ruim 60% van de uitheemse plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waargenomen, zijn verwilderde tuinplanten. Dit blijkt uit het rapport 'Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve plantensoorten' dat in opdracht van de NVWA is gemaakt. Verwilderde tuin- en vijverplanten kunnen schade toebrengen aan de natuur. Maar hoe weet je welke plant veilig is?

Smalle theeplant
©NVWA
Foto: Edu Boer

Als hulpmiddel voor tuinliefhebbers, hoveniers en andere groenwerkers is er nu een handige website om dat te checken: tuinernietin.nl. Deze site geeft voor meer dan 1.500 planten aan of de soort potentieel invasief is, en of je beter een alternatief kunt kiezen. Bij de alternatieven wordt gekeken naar de functie en uitstraling die de originele plant heeft. Voor bijvoorbeeld een plant met fraai herfstblad maar die ook invasief is, wordt een passende vervanger geboden.

De site is in opdracht van de NVWA door FLORON ontwikkeld.