NVWA bestrijdt tijgermug in Zuid-Limburg

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn in Zuid-Limburg om de vestiging van de Aziatische tijgermug te bestrijden. Vorig jaar zijn de meeste tijgermuggen gevonden in Zuid-Limburg, op 2 locaties. De NVWA heeft deze muggensoort bestreden en zal nu op deze plekken nabehandelingen uitvoeren. De Aziatische tijgermug is een invasieve exoot die kan bijdragen aan het verspreiden van ziekten. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen, virussen van infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya overdragen, is echter verwaarloosbaar klein.

NVWA inspecteur op zoek naar tijgermuf
Beeld: ©NVWA

Acties Valkenburg en Sittard

De NVWA heeft de afgelopen jaren succesvol tijgermuggen weten terug te dringen op locaties waar ze in Nederland zijn aangetroffen. Ook dit jaar zijn inspecteurs er weer vroeg bij om te bestrijden en monitoren. Het is namelijk mogelijk dat eitjes van de tijgermug de winter hebben overleefd en alsnog uitkomen.
Deze week worden ruim 800 adressen bezocht in Valkenburg. Ook in Sittard vinden binnenkort nabehandelingen plaats omdat er vorig jaar Aziatische tijgermuggen, in verschillende levensstadia, zijn aangetroffen. Omwonenden van de betreffende wijken, de gemeenten en de regionale GGD zijn geïnformeerd over de acties.

Bestrijding en monitoring

De NVWA bestrijdt de Aziatische tijgermug als deze in Nederland opduikt. De bestrijding bestaat uit het verwijderen of onklaar maken van broedplaatsen. Indien broedplaatsen niet verwijderd kunnen worden, wordt gebruikt gemaakt van korrels, waar de larven van muggen van dood gaan. Ook worden speciale vallen ingezet die volwassen muggen lokken, om het besmette gebied in kaart te brengen en de populatie-ontwikkeling te monitoren.

Oproep aan burgers

De NVWA roept Nederlanders op om te helpen voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland vestigt. Burgers kunnen helpen door mogelijke broedplekken in hun tuin te verwijderen. Dat kan door te voorkomen dat er water blijft staan in bakken, bloempotten, schotels, gieters en alle andere objecten die regenwater opvangen. Ook is het goed om regentonnen mug-dicht te maken en om water in vogelbadjes en drinkbakken wekelijks te verversen. Daarnaast kunnen vondsten van exemplaren gemeld worden bij de NVWA.

Rol overheid in bestrijding

De NVWA co├Ârdineert de monitoring en bestrijding van de invasieve exotische muggen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM adviseert over de mogelijke gevolgen van deze muggen voor de volksgezondheid en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.