Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen reiniging en ontsmetting ter voorkoming van Afrikaanse varkenspest

In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van vervoermiddelen om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij AVP gepubliceerd.

Deze lijst is opgesteld door het Ctgb op de vermelde datum en geeft een indicatie van de mogelijk beschikbare middelen. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn niet meegenomen. Bij gebruik van een middel moet de gebruiker zich ervan vergewissen of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.