NVWA-IOD doorzoekt bedrijf in onderzoek naar mestfraude

De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft woensdag 19 mei een bedrijf in Zuid-Drenthe doorzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij mestfraude. Rechercheurs hebben onder meer bedrijfsadministratie en mestmonsters in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

NVWA-IOD inspecteur onderzoekt mest-fraude
Beeld: ©NVWA

In Nederland is een mestoverschot en er gelden strenge regels rond het gebruik van mest. Zo moeten veehouders die meer mest produceren dan zij op hun eigen land mogen gebruiken het overschot afvoeren. Daar zijn kosten aan verbonden. Sommige akkerbouwers ontvangen graag meer mest dan zij op hun land mogen gebruiken, omdat hun gewassen dan mogelijk meer rendement opleveren.

Het bedrijf - een mestintermediair - wordt ervan verdacht niet bij elk mesttransport een verplicht vervoersbewijs dierlijke meststoffen op te maken. Ook manipuleert het bedrijf vermoedelijk mestmonsters. Die monsters moeten duidelijk maken hoeveel fosfaat en stikstof de vervoerde mest bevat. Door de vermoedelijke fraude is niet inzichtelijk hoeveel mest het bedrijf daadwerkelijk afvoert bij veehouders en kunnen afnemers mogelijk meer meststoffen - fosfaat en stikstof - op hun land uitrijden dan is toegestaan.

Mestfraude is schadelijk

Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid. Daarom moeten boeren aan verschillende regels voldoen. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te besparen. Dat leidt tot concurrentievervalsing en ondermijnt het beleid van de overheid. Ook brengt fraude de ruimte die Nederland krijgt om af te wijken van de Europese gebruiksnorm voor meststoffen (derogatie) in gevaar. 

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).