Enquête voor agrarisch ondernemers

Vanuit de NVWA vinden we het onderhouden van relaties met belanghebbenden en samenwerkingspartners van groot belang.

In dit kader onderzoekt de afdeling communicatie momenteel in welke mate de NVWA een duurzame relatie kan opbouwen via sociale media. In het bijzonder de relatie met ondernemers in de agrarische sector. Via een enquête willen we graag inzicht krijgen in het beeld dat een agrarische ondernemer heeft van de NVWA en de activiteiten van de NVWA op sociale media.

Een afstudeerder van Avans Hogeschool voert dit onderzoek met ons uit en heeft de enquête opgesteld. Het invullen van deze vragenlijst is voor ons van belang, omdat het een beeld geeft van hoe wij de samenwerking met ondernemers verder vorm en inhoud kunnen geven.

Het invullen van de enquête duurt slechts 4 minuten en is volledig anoniem. Na het onderzoek geven we graag een terugkoppeling over de respons en bevindingen. We hopen op jullie medewerking en kijken uit naar jullie reactie.

De link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/6CDWD97

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).