EU-geharmoniseerde aanpak ethyleenoxide in samengestelde producten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst fabrikanten en verkopers van levensmiddelen erop dat de Europese Commissie een geharmoniseerde aanpak heeft gepubliceerd met betrekking tot ethyleenoxide in samengestelde producten. Het betreft samengestelde producten, waarin het levensmiddelenadditief E410 (johannesbroodpitmeel) is verwerkt waarvan bekend is dat het ethyleenoxidegehalte de MRL (0,1 mg/kg) overschrijdt.

Het beleid wordt door alle EU-landen gehanteerd. Ethyleenoxide is een bestrijdingsmiddel dat niet in de EU is toegelaten. Het is een schadelijke stof, die niet direct een gezondheidsrisico geeft, maar die wel bij consumptie op de langere termijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid kan zijn.

Toezicht NVWA

Fabrikanten, handelaren en retailers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de levensmiddelen die zij produceren of verkopen aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen. Als levensmiddelenbedrijven verontreinigd E410 (met een ethyleenoxidegehalte hoger dan de MRL) in hun product hebben verwerkt, moeten zij dit melden bij de NVWA. Ook dienen zij hun leveranciers en afnemers te informeren en de producten terug te roepen tot en met de consument. Dat betekent dat bedrijven een publiekswaarschuwing dienen uit te doen als de producten waarin het verontreinigde E410 is verwerkt, de consument heeft bereikt. De NVWA zal erop toezien dat meldingen die vanaf 17 juli bij de NVWA binnen zijn gekomen volgens deze aanpak worden afgehandeld en dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen hierin.

NB: Bovenstaande werkwijze is niet uitsluitend van toepassing op ethyleenoxide in Johannesbroodpitmeel. De werkwijze is van toepassing op alle samengestelde producten waarin verontreinigde additieven of ingrediƫnten zijn gebruikt waarvan het gehalte ethyleenoxide hoger is dan de wettelijke MRL, rekening houdend met art 14.6 of art 15.3 uit Vo EU 178/2002.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).