Retributies bedrijven gewasbeschermingsmiddelen

De NVWA gaat op basis van Europese wetgeving retributies in rekening brengen voor herinspecties na overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen. Retributies zijn kosten voor keuringen en herinspecties die door de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf 1 september 2021 ook bij herinspecties bij distributeurs en professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. 

De tarieven van de NVWA worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens Europese wetgeving uit 2017 (Europese verordening 2017/625) moeten lidstaten aanvullende inspecties naar aanleiding van een overtreding, in rekening brengen bij overtreders. 

Het Ministerie van LNV heeft de tarieven voor herinspecties vastgelegd in een besluit, waardoor deze retributies nu van kracht worden. Dit betekent dat herinspecties naar aanleiding van niet-naleving, dus bijvoorbeeld om te controleren of een overtreding is verholpen, in rekening zal worden gebracht bij de overtreder. Hierin is onderscheid gemaakt tussen fysieke herinspecties en digitale herinspecties.

Het gebruik van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan risico’s opleveren voor mens, dier en milieu. 

Tarieven

U vindt de tarieven bij Tarieven voor herinspecties bij gewasbeschermingsmiddelen 2021 (retributie).

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).