Gerard Bakker aangetreden als nieuwe inspecteur-generaal bij de NVWA

Op 16 augustus 2021 is Gerard Bakker aangetreden als inspecteur-generaal (IG) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt de voormalige interim-IG Maarten Ruys op.

IG NVWA Dr. Mr. J.C.M. Baker
Beeld: ©NVWA

“Ik ben erg verheugd over mijn nieuwe rol als IG. De NVWA is een belangrijke toezichthouder als het gaat om de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Met mijn ervaring als bestuurder van uitvoeringsorganisaties en kennis van toezicht en handhaving kan ik een waardevolle bijdrage leveren en verder bouwen aan de organisatie”,aldus Bakker. Samen met de medewerkers en het management zal Bakker zich actief inzetten om verder te bouwen aan de belangrijke rol van de NVWA als toezichthouder en de positie richting samenleving, politiek en ondernemingen.

Bakker was de afgelopen 3 jaar hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Eerder vervulde hij de functie directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en gaf hij leiding aan diverse handhavingsprocessen bij de Douane en de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).