Slachterij Gosschalk mag onder voorwaarden weer opstarten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heft de schorsing van Exportslachterij Gosschalk in Epe op met de nodige restricties. Dat betekent dat het bedrijf geleidelijk weer mag opstarten met ingang van 31 augustus 2021. Het slachthuis blijft wel onder verscherpt toezicht staan. Ook mag het bedrijf alleen dieren aanvoeren onder toezicht van de NVWA, is het cameratoezicht fors uitgebreid en wordt de slachtsnelheid zo ingesteld dat dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden geborgd zijn. Daarnaast verricht de NVWA aanvullende controles op alle bedrijfsactiviteiten.
 

Per 3 juli schorste de NVWA de slachthuiserkenning van Gosschalk naar aanleiding van undercoverbeelden van mishandelingen van dieren en door NVWA-dierenartsen geconstateerde overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Om weer te mogen slachten moest het bedrijf met een gedegen plan van aanpak komen, waarin naleving van de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn geborgd is.

Het plan van aanpak van het slachthuis biedt voldoende waarborgen voor naleving van de dierenwelzijnswetgeving in het bedrijf. Als in de praktijk blijkt dat het slachthuis niet voldoet aan wat met het plan van aanpak is toegezegd en beoogd, neemt de NVWA opnieuw maatregelen en schorst zo nodig opnieuw de erkenning.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).