NVWA: ‘Donkere teelten’ voldoen in tweede instantie voor 93% aan gewasbeschermingsregels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hield in 2020 gerichte inspecties in de donkere teelten: champignonteelt en witloftrek. Uiteindelijk voldeed 93 procent aan de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat komt dichtbij de beoogde 95 procent naleving. Maar dit eindresultaat werd pas bereikt nadat geïnspecteerde bedrijven de kans kregen om onvolkomenheden te herstellen. Dit deden 10 van de 27 geïnspecteerde bedrijven om alsnog te slagen. Desondanks waren er ook nog twee bedrijven die hun zaken niet op orde hadden.

Kastanjechampignons
Beeld: ©NVWA

Inspecteurs van de NVWA hebben in 2020 gerichte bedrijfsinspecties uitgevoerd op 27 bedrijven met donkere teelten (17x bij paddenstoelen en 10x bij witloftrekteelt). De focus lag tijdens deze inspecties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit onderzoek gebeurde mede naar aanleiding van een melding van onjuist gebruik in de witlofteelt in 2018.

Onvolkomenheden in administratie

Uit de resultaten van deze gerichte inspecties blijkt dat bijna 93 procent van de geïnspecteerde bedrijven de regels omtrent gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgt. Deze 93 procent nadert het streefpercentage van minstens 95 procent naleving. Echter dit gunstige eindbeeld werd pas bereikt nadat de geïnspecteerde bedrijven de mogelijkheid benutten om onvolkomenheden te herstellen. Dit gebeurde bij een tiental bedrijven waarbij het veelal ging om administratieve zaken. De meest voorkomende onvolkomenheden hadden betrekking op de gewasbeschermingsmonitor, de biociden-administratie en het inleveren van vervallen middelen.

Tweemaal op rapport

Daarnaast waren er toch nog twee bedrijven waar handhavend is opgetreden. Dat betekent dat door de inspecteurs een rapport van bevindingen is opgemaakt. Daarbij is eenmaal ook een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld, omdat het bedrijf zijn zaken niet volgens voorschriften op orde had. Op basis van een rapport van bevindingen kan eventueel een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Hoge herstelratio

Alhoewel het eindbeeld van 93 procent naleving een positief beeld oplevert, vindt de NVWA het aantal bedrijven dat onvolkomenheden moest herstellen vrij hoog. De NVWA is daarom bezig met een verkenning van mogelijkheden om het bewustzijn van de administratieve verplichtingen bij telers te verhogen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).