Nieuwe eisen vanaf 11 april 2022 voor handel binnen de EU van planten voor opplant

Vanaf 11 april 2022 gelden voor handel binnen de EU nieuwe of gewijzigde eisen voor diverse planten bestemd voor opplant. Deze eisen moeten verdere verspreiding van enkele quarantaine-organismen binnen de EU voorkomen. Daarnaast zijn er wijzigingen voor Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP’s). Alle EU-landen moeten aan de nieuwe of gewijzigde eisen voldoen. Overige bestaande eisen blijven eveneens van kracht, waaronder de eis van afwezigheid van alle quarantaine-organismen.

Hieronder vindt u op hoofdlijnen voor welke planten de nieuwe of gewijzigde eisen gelden. We noemen de planten op geslachtsniveau, maar de eisen gelden soms alleen voor bepaalde soorten. De exacte planten en details van de eisen vindt op de website van de EU, in document EU 2021/2285. In bijlage VIII staan de eisen voor quarantaine-organismen; in bijlage IV en V staan de eisen voor RNQP’s.

Eisen voor quarantaine-organismen

Voor onderstaande producten gaan nieuwe of gewijzigde extra eisen gelden voor planten bestemd voor opplant. De eisen gelden niet voor weefselcultuur, zaad en pollen. Handel is onder meer toegestaan uit een gebied dat vrij is van het genoemde organisme. Dat geldt voor Nederland voor alle onderstaande organismen. Deze komen echter wel in andere EU-landen voor, dus wees hierop alert. De quarantainestatus geldt op alle plantensoorten en bij een vondst in Nederland legt de NVWA maatregelen op om het organisme uit te roeien.
 

 • Eisen voor alle planten met aanhangend groeimedium vanwege Popillia japonica (kever)
  Popillia japonica is een prioriteits quarantaine-organisme en komt in Europa voor in delen van Italië, Zwitserland en op de Azoren. Ze heeft zeer veel waardplanten. Meer informatie vindt u in het webdossier op de NVWA-site
   
 • Eisen voor Citrus, Fortunella, Poncirus en hun hybriden, Diospyros, Ficus, Hedera, Laurus, Magnolia, Malus, Melia, Mespilus, Parthenocissus, Prunus, Psidium, Punica, Pyracantha, Pyrus, Rosa en Vitis vanwege Aleurocanthus spiniferus (wittevlieg).
  Aleurocanthus spiniferus heeft de quarantainestatus en komt in meerdere Europese landen voor waaronder delen van Italië, Kroatië en Griekenland. Ze heeft zeer veel waardplanten. Zie het EU-document EU 2021/2285, bijlage VIII, punt 17.1 voor de exacte eisen en voor welke planten deze eisen precies gelden. Lees ook hoe u Aleurocanthus spiniferus herkent.
   
 • Eisen voor Citrus, Fortunella en Poncirus en hun hybriden vanwege Toxoptera citricida (bladluis)​

  Toxoptera citricida heeft de quarantainestatus en komt in de EU voor in Spanje en Portugal. Ze heeft zeer veel waardplanten. Zie het EU-document EU 2021/2285, bijlage VIII, punt 18.1 voor de exacte eisen en exacte planten waarvoor deze eisen gelden. Lees meer over Toxoptera citricida op de website van EPPO (als Aphis citricidus).
   

 • Eisen voor Vitis vanwege Grapevine flavescence dorée phytoplasma
  Grapevine flavescence dorée phytoplasma heeft de quarantainestatus. Ze komt in veel EU-landen lokaal voor, maar niet in Nederland. De eisen voor de vrije productieplaats zijn gewijzigd; omdat dit organisme niet voorkomt in Nederland wijzigt er voor handel van Nederlands materiaal  daarom niets. Zie het EU-document EU 2021/2285, bijlage VIII, punt 19 voor de exacte eisen.

Eisen voor beschermde gebieden (PZ-eisen)

Voor onderstaande producten gaan nieuwe of gewijzigde extra eisen gelden voor planten bestemd voor opplant naar bepaalde beschermde gebieden. Voor handel van betreffende planten naar het genoemde gebied moet met de PZ-aanduiding op het plantenpaspoort worden verklaard dat aan de eis is voldaan. Vanaf 11 april 2022 kunt u alle eisen voor Beschermde gebieden raadplegen op de website van de NVWA.
 

 • Eisen voor kruidachtige planten vanwege Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis en L. trifolii (mineervliegen)
  Vanaf 11 april 2022 gelden voor deze planten eisen voor de handel naar Ierland en Noord-Ierland. Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis en L. trifolii komen (beperkt) voor in Nederland. De planten mogen naar genoemde gebieden worden verhandeld
  • als ze voldoen aan bepaalde eisen voor weefselkweek
  • of als deze mineervliegen zijn bestreden en bij inspectie van de partij vóór afzet niet zijn aangetroffen
  • of als de planten van een productieplaats komen waar deze mineervliegen niet zijn aangetroffen bij officiële maandelijkse inspecties in de laatste 3 maanden vóór afzet. 
   De exacte eisen kunt u vinden in EU 2021/2285, bijlage X, punt 3.1, of raadpleeg uw keuringsdienst. De eisen gelden niet voor wortelstokken, bollen, knollen en stengelknollen.
    
 • Eisen op Ficus vanwege Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor PZ-gebieden vervallen
  Er gelden eisen voor verschillende plantensoorten bestemd voor Zweden, Ierland en Noord-Ierland vanwege Bemisa tabaci. Vanaf 11 april 2022 vervallen deze eisen voor Ficus.

Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's).

 • Eisen voor waardplanten van Phytophthora ramorum (pseudoschimmel)
  EU-isolaten van Phytophthora ramorum krijgen per 11 april 2022 de RNQP-status. Deze gaat gelden voor een bredere reeks waardplanten en de extra eisen worden iets gewijzigd. Isolaten van buiten de EU houden de quarantainestatus. Meer informatie over Phytophthora ramorum vindt u in het webdossier op de NVWA-site. Voor details over de RNQP-eisen kunt u terecht bij uw keuringsdienst.
   
 • Nieuwe RNQP’s op Actinidia en Humulus; overige wijzigingen voor RNQP’s
  Op 11 april 2022 krijgt Pseudomonas syringae pv. actinidiae de RNQP-status op Actinidia, en krijgt Citrus bark cracking viroid (‘CBCVd’) de RNQP-status op Humulus lupulus. Ook wijzigen op die datum verschillende eisen voor bestaande RNQP’s. Raadpleeg uw keuringsdienst voor meer informatie over alle RNQP’s.

Quarantaine-soorten die extra aandacht verdienen

Enkele quarantaine-organismen kunnen in de hele EU ernstige schade geven. Vanaf 11 april 2022 komen daar een aantal nieuwe organismen bij. Neem daarom direct contact op met de NVWA als u een van de onderstaande soorten aantreft. Bij vroegtijdige ontdekking zijn minder maatregelen nodig om zo’n soort uit te roeien.

 • De wortelknobbelnematode Meloidogyne enterolobii heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Meloidogyne enterolobii komt verspreid over de wereld voor, heeft zeer veel waardplanten en wordt regelmatig aangetroffen bij import. Meer informatie over deze soort vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
 • De schorskever Euwallacea fornicatus heeft sinds 14 december 2019 de quarantainestatus. Ze heeft veel, vooral houtige, waardplanten. In Nederland worden momenteel enkele uitbraken uitgeroeid. Meer informatie over deze soort vindt u in het webdossier op de NVWA-siite.
 • Drie boktorren van het geslacht Apriona krijgen vanaf 11 april 2022 de quarantaine-status. Ze komen voor in Azië en tasten houtige gewassen aan. In Nederland zijn incidentele vondsten gedaan op geïmporteerde planten. Meer informatie over deze soorten vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
 • De spintmijt Eotetranychus lewisi heeft sinds 14 december 2019 de quarantainestatus. Ze heeft meerdere, vooral kruidachtige, waardplanten. In Nederland zijn recent enkele uitbraken geweest op Euphorbia pulcherrima. Lees meer over de waardplanten en hoe u Eotetranychus lewisi herkent.
 • Lycorma delicatula, de gevlekte lantaarndrager, heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Ze heeft veel waardplanten en is vooral schadelijk op fruitgewassen. Ze komt voor in Azië en sinds kort in de Verenigde Staten. Deze opvallende cicade kan meekomen met plantaardig materiaal, maar kan ook meeliften met allerlei soorten niet-plantaardig materiaal, zoals stenen, voertuigen en tuinmeubelen. Op de website van de NVWA leest u hoe u Lycorma delicatula herkent.

Formele statuswijzigingen

Alle Begomovirussen en fruitvirussen hebben momenteel de quarantaine-status. Dit geldt ook voor enkele insectengroepen en aardappelvirussen. Vanaf 11 april 2022 hebben alleen bepaalde soorten en geslachten nog de quarantainestatus. De lijst met quarantaine-organismen per 11 april 2022 kunt u vinden op de website van de EU, in document EU 2021/2285, bijlage II en vanaf 11 april 2022 op de website van de NVWA in het Register Q-organismen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de eisen voor de handel binnen de EU.

N.B. De niet-Europese schorskevers (Scolytinae), waar Euwallacea fornicatus toe behoort, houden wel allen de quarantainestatus.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.