Per 1 april 2022 gelden aangepaste eisen voor etiketten van zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel

Verhandelt u zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel? Dan moet de verpakking van de zaden een etiket hebben met informatie over dat middel. Om de voorwaarden te verduidelijken waaraan etiketten moeten voldoen, is een zogenoemde nationale werkwijze opgesteld. Vanaf 1 april 2022 moeten de etiketten van zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel aan de voorwaarden van die nationale werkwijze voldoen. Zo kunnen bedrijven en particulieren de zaden op een veilige manier zaaien.

Zaad coating
Beeld: ©Plantum

Europese richtlijn

Op dit moment wordt binnen de EU gewerkt aan een Europese richtlijn voor etikettering van behandelde zaaizaden. Vooruitlopend op die richtlijn heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met Ctgb en Plantum een zogenoemde nationale werkwijze opgesteld die aansluit op de voorlopige versie van de Europese richtlijn. Vanaf 1 april 2022 moeten zaaizaadbedrijven zich aan de voorschriften van die nationale werkwijze houden. De voorwaarden die al gelden voor etiketten met behandelde zaaizaden staan in de Europese Verordening Gewasbescherming (artikel 49 lid 4 van Verordening (EG) 1107/2009).

Inhoud etiket

Op het etiket van zaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel moeten de naam van het middel, de werkzame stoffen en de te nemen voorzorgsmaatregelen en risicobeperkende maatregelen – ook wel restrictiezinnen genoemd - staan. Het etiket moet de van belang zijnde restrictiezinnen vermelden die op het wettelijk gebruiksvoorschrift staan van het gewasbeschermingsmiddel waarmee het zaad is behandeld. Het gaat hier om restrictiezinnen over het hanteren en zaaien van behandelde zaaizaden. Om bedrijven de gelegenheid te geven de restrictiezinnen op de etiketten op te nemen, geldt voor deze restrictiezinnen een overgangstermijn van een jaar (tot 1 april 2023). Nieuwe etiketten mogen worden geplakt op voorbedrukte verpakkingen en al verpakt en geëtiketteerd zaaizaad ('overstickeren'). Uitgebreide uitleg over de eisen waaraan etiketten per 1 april 2022 moeten voldoen, is te vinden op de site van de NVWA: Etiketten zaaizaden behandeld met gewasbeschermingsmiddel.

Achtergrond

Behandelde zaaizaden zijn zaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel. Hierdoor zijn de zaden en de planten die daaruit groeien beter beschermd tegen plagen en ziekten. In Nederland mogen alleen zaden worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn toegestaan. Behandelde zaaizaden mogen alleen op de Europese markt worden gebracht als het gewasbeschermingsmiddel waarmee het zaad is behandeld in ten minste 1 EU-land is toegelaten. De etiketteringsregels voor behandeld zaaizaad zijn niet van toepassing als behandeld zaaizaad wordt geëxporteerd naar landen buiten de EU.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).