Twentse hondenfokker op de bon bij inspectie NVWA en dierenpolitie

Inspecteurs van de NVWA en de dierenpolitie hebben dinsdag een serie overtredingen vastgesteld bij een gezamenlijke controle van een hondenfokker in Twente. De huisvesting, vakbekwaamheid en administratie waren niet op orde. De politie maakt proces-verbaal op van de overtredingen.

Witte puppy's
Beeld: ©NVWA

De controle bij de hondenfokker vond plaats in het buitengebied in regio Twente. Bij de inspectie op de eisen van de beroepsmatige fok van honden bleek dat de registratie van de fokker niet in orde was. Als particulier was er wel een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) sinds november 2021, maar niet bedrijfsmatig. Dat is een overtreding; mede gezien het aantal gehouden dieren. Op de locatie waren 42 volwassen honden en 17 pups aanwezig; alle waren wel voorzien van voldoende voer en water. Geen van de dieren is in bewaring genomen.

Huisvesting voldeed niet

Ook is vanuit dierenwelzijn en diergezondheid de huisvesting gecontroleerd. De honden met puppy’s werden gehouden in een binnen-verblijf waarbij geen enkele wand is opengewerkt. Hierdoor kunnen ze niet buiten hun verblijf kijken. Ander knelpunt is dat de dieren werden gehouden in een binnen-verblijf, zonder dat het moederdier de mogelijkheid had om zich tijdelijk te onttrekken aan de jongen.

Administratie niet op orde

Overige overtredingen die bij deze inspectie zijn vastgesteld: er was niemand in bij de fokker  aanwezig die een bewijs van vakbekwaamheid had. Enkel het aanmelden voor een cursus volstaat niet. Bovendien ontbrak een gezondheidsprotocol en was er geen administratie van de honden aanwezig, noch bewaard. Ook was er geen informatieverstrekking voor kopers van een hond en werd de geboorte, aanvoer en afvoer niet of niet juist geregistreerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.