NVWA voert controles uit op de paardenmarkten

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren ook op paardenmarkten op het dierenwelzijn, diergezondheid en de identificatie- en registratieverplichtingen. Een juiste registratie is belangrijk en is daardoor een aandachtspunt voor onze inspecteurs. Bij overtredingen treedt de NVWA handhavend op.

Paardenmarkt Zuidlaren
Beeld: ©NVWA

Identificatie- en registratieverplichtingen

Iedere paardenmarkt moet over een eigen UBN-nummer beschikken. Exploitanten van paardenmarkten dienen zich te registreren bij RVO om een UBN-nummer voor de desbetreffende locatie te krijgen.

Voor paarden geldt dat zij altijd voorzien moeten zijn van een chip en een paspoort. Daar is de houder verantwoordelijk voor. Paarden uit het buitenland mogen niet rechtstreeks naar een paardenmarkt aangevoerd worden. Ook mogen ze niet rechtstreeks vanaf een paardenmarkt naar het buitenland worden vervoerd. Paarden die bestemd zijn voor export, moeten eerst vervoerd worden naar een inrichting waar het paard minimaal 48 uur moet verblijven, voordat de exportkeuring mag plaatsvinden.

Bijhouden van documentatie

De exploitant van een paardenmarkt is verplicht om documentatie bij te houden, een zogenoemd in- en uitslagregister. Dit betekent dat van elk paard dat op de markt komt, of de markt verlaat, de herkomst, bestemming en het chipnummer moet worden genoteerd.

Dierenwelzijn en diergezondheid

Naast een juiste registratie controleren onze inspecteurs ook op het dierenwelzijn, het transport van de dieren en op diergezondheid. Dit betekent onder andere dat door onze inspecteurs wordt gecontroleerd op:

  • Of de dieren geschikt zijn voor transport;
  • Of de benodigde documenten aanwezig zijn en deze kloppen, denk hierbij aan vervoersdocumenten, een geldig transportvergunning en getuigschrift van vakbekwaamheid;
  • Of er dieren rechtstreeks uit het buitenland afkomstig zijn of dat deze rechtstreeks van de paardenmarkt naar het buitenland vervoerd worden;
  • De aanwezigheid van voldoende voer en water op de markt;
  • Voldoende bescherming van de dieren tegen slechte weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team Persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).