Filmbeelden zijn controversieel

Weblog

De NVWA wordt regelmatig geconfronteerd met soms zeer schokkende filmbeelden over dierenwelzijnsomstandigheden aangetroffen in stallen. De filmer doet ons het verzoek handhavend op te treden. Onze afhandeling wordt niet altijd begrepen door partijen; "Waarom treedt de NVWA niet direct op?" De beelden zijn toch duidelijk? In deze blog leg ik dit uit.

Misdrijf

Laat ik voorop stellen dat de NVWA het inbreken op bedrijven en in stallen om te filmen veroordeelt. Het is begrijpelijk dat mensen misstanden willen melden en bewijzen, maar ergens inbreken en opnames maken is niet goed te praten. Door in te sluipen ontstaat er bovendien een risico op het verspreiden van besmettelijke dierziekten, waar de dieren niet bij gebaat zijn. Bij inbraak adviseren wij dan ook aangifte te doen bij de politie, het is een misdrijf.

Wat doet de NVWA met meldingen?

De NVWA krijgt jaarlijks veel meldingen over dierenwelzijn. In 2017 kwamen er 2.144 meldingen binnen met betrekking tot landbouwhuisdieren. Wij kunnen niet overal op af gaan, daar is simpelweg niet voldoende capaciteit voor. Om die reden wordt elke melding die binnenkomt eerst zorgvuldig beoordeeld op inhoud, betrouwbaarheid en volledigheid, er vindt een risico-afweging plaats. Ook wordt gekeken of het bedrijf waar over gemeld wordt bij ons bekend staat en hoe. Filmbeelden die de NVWA binnenkrijgt worden altijd beoordeeld door een dierenwelzijnsinspecteur. Als er voldoende aanleiding is worden alle ruwe filmbeelden bekeken en dat is een tijdrovende klus. Als de inspecteur voldoende aanleiding ziet, stellen we een onderzoek in op het betreffende bedrijf. Bij elke melding, en dus ook bij filmbeelden, voert de NVWA risicogericht toezicht uit. Dat betekent dat een melding met ernstige welzijnsafwijkingen voorrang krijgt en dat 'lichtere' of onvolledige meldingen niet worden opgepakt.

Filmbeelden geen direct bewijs

De beelden die worden aangeleverd kunnen meestal niet worden gebruikt als direct juridisch bewijs. Met andere woorden: de beelden kunnen niet worden gebruikt om direct handhavend op te treden. Vaak is het niet duidelijk waar en wanneer gefilmd is en wat de omstandigheden waren. Ook kan er niet altijd met zekerheid vastgesteld worden of beelden authentiek zijn. Alleen zeggen dat het zo is, is niet voldoende.

Waarom is alles akkoord? De filmbeelden tonen iets anders!

De inspecteurs beoordelen de situatie die zij zelf aantreffen op het bedrijf. Alles wordt getoetst aan de geldende wetgeving in Nederland. Alleen aan de hand van deze bevindingen wordt een eindoordeel geveld. Zijn er afwijkingen waarvoor de NVWA wettelijk gezien kan optreden? Dan volgt een schriftelijke waarschuwing, een proces-verbaal of een bestuurlijke boete. Soms ook samen met het opleggen van een bestuurlijke maatregel om de situatie te herstellen. Hoe kan een oordeel dan soms akkoord zijn terwijl de beelden iets anders tonen? Alhoewel beelden ernstige zaken kunnen tonen, blijft er sprake van weergave van de situatie op een bepaalde moment. Dat wil nu eenmaal niet zeggen dat deze situatie ten tijde van de inspectie ook worden aangetroffen. Doordat er soms weken overheen gaat tussen het filmen en het melden aan de NVWA, of doordat de veehouder zelf intussen stappen heeft ondernomen. Ook kan het zijn dat de gefilmde dieren al weg zijn van het bedrijf en de situatie is hersteld.

Het dier is duidelijk ziek!

"In de filmbeelden is duidelijk een ziek of gewond dier te zien, NVWA doe iets!" Ook al kunnen we op de beelden zien dat het dier ziek of gewond is, het betekent nog niet dat er een overtreding is gepleegd. Het houden van deze dieren is namelijk geen overtreding. Belangrijk is hoe de houder met deze dieren omgaat. Worden ze bijvoorbeeld behandeld? Uit de video kan de inspecteur dit niet achterhalen. Het is anders als we op een video een handeling zien waarbij we zeker weten dat dit pijn en stress oplevert en waarbij een dader in beeld is. Dan kan de inspecteur mogelijk wel direct naar aanleiding van de beelden optreden. Maar ook dan voeren we nog zelf onderzoek uit.

Opdracht van de rechter

Er wordt momenteel op sociale media gezegd dat de rechter de NVWA, in een zaak met betrekking tot een nertsenhouder, heeft opgedragen beelden te gebruiken bij de handhaving. Deze interpretatie is niet juist. De rechter heeft de NVWA aangegeven dat zij duidelijker dient uit te leggen hoe de ingebrachte beelden zijn gebruikt in het onderzoek. De rechter heeft niet geoordeeld dat de beelden zelf aanleiding hadden moeten zijn om handhavend op te treden. De beelden vormden aanleiding tot het instellen van een onderzoek op het bedrijf.

Niet iedereen is tevreden

Als je bij de NVWA werkt, dan weet je dat je te maken hebt met uiteenlopende belangen van de veehouderijsector, dierenrechtenorganisaties, politieke partijen, consumenten en burgers op sociale media. Het is lastig om iedereen tevreden te stellen. Onze afhandeling van een zaak wordt niet altijd begrepen en roept soms boze reacties op, maar dit hoort bij ons werk. Toch wil ik wel het volgende kwijt: Stellen dat inspecteurs geen oog hebben voor dierenwelzijn, dat gaat mij aan het hart. Iedereen die aan het onderdeel dierenwelzijn werkt bij de NVWA, doet dit omdat het welzijn van dieren voor hem of haar belangrijk is en zij zijn er dag en soms ook nacht mee bezig. Het gaat er daarbij niet om wat de inspecteur zelf vindt van de situatie, maar vooral over wat de Nederlandse en/of Europese wetgever er van vindt. Binnen deze kaders doet iedereen zijn of haar best om de situatie te wegen en waar nodig in te grijpen.

Mariella Simon
Beeld: ©NVWA

Over de auteur

Mariëlla Simon is inspecteur bij het team Expertise Dier van de NVWA. Ze is expert op het gebied van dierenwelzijn. Zij is ook te volgen op Twitter.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Mooi ! Zo

  Van: Godelieve | 23-04-2019, 23:56

 • U zou juist heel blij en dankbaar moeten zijn wanneer de burger (mensen overal in dit land ) wantoestanden m.b.t. het dierenwelzijn opsporen.. of dat nou wel of niet mag.. gelul! het gaat om afhankelijke dieren die door de mensheid vaak lelijk worden mishandeld.
  Dus geen geleuter over wat wel of niet mag ...want in principe zou het niet nodig zijn wanneer de overheid in dit land de dieren respecteerd en er voldoende controle is op veiligheid en verzorging van alle dieren... gevoelige , afhankelijke wezens..die allen respect , verzorging en liefde moeten ontvangen.

  Prachtige baan heeft u... scoren ..en u maakt heel veel dieren gelukkig!

  Met diervriendelijke groet,
  Marja

  Van: M.Jansen | 03-01-2019, 22:09

 • Ik ben blij dat u dit op deze manier een keer uitlegd. Elke sector kent goede en kwade kanten, maar een dierhouder die een boterham wil verdienenoet wel goed zijn voor zijn dieren.

  Met vriendelijke groet Henk Boevink

  Van: Henk Boevink | 27-12-2018, 09:41

 • Situatie die mij bekend is en waar ik zelf ben gaan kijken waar verschillende meldingen van gedaan zijn en ja uiteindelijk, na weken is er actie ondernomen. Koeien in een weiland zonder gras, heel ernstig ondevoed, met ernstige aandoeningen aan poten, abcessen zo groot als een voetbal, zonder water...... foto's gemaakt, omwonenden die meldingen doen, en uiteindelijk met de politie wordt er wat aan gedaan.... Terwijl de betreffende persoon, bekend is voor het opkopen van wrak vee, dat hij dan wil afmesten ..... Dus NWVA ik geloof niet in sprookjes.

  Van: Jantine Lasonder | 21-12-2018, 12:27

 • Onze dierenwelzijnsinspecties vinden altijd onaangekondigd plaats. Uiteraard melden we ons wel eerst bij de verantwoordelijke en houden wij ons aan het hygiëneprotocol van het bedrijf voordat wij de stallen betreden.

  De inspecteurs werken waar nodig aan het verbeteren van het dierenwelzijn op een bedrijf. Dit doen zij aan de hand van en met behulp van de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving is voldoende toereikend. De NVWA en de inspecteurs maken zelf geen regels, dat is aan de politiek.

  De inspecteur heeft veel verschillende maatregelen tot zijn of haar beschikking. In deze blog kun je daar meer over lezen: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/weblogs/weblog/2018/verboden-dieren-te-houden. De moeilijkheid ligt erin dat er naar aanleiding van beelden alleen niet opgetreden kan worden.

  Wij proberen door risicogericht te werken daar te komen waar onze inzet het meeste nodig is zodat we onze middelen effectief inzetten. Dat wij niet overal kunnen zijn is een feit. De sector is zelf primair verantwoordelijk voor het dierenwelzijn.

  Van: NVWA webredactie | 19-12-2018, 11:23

 • De enige juiste manier om als NVWA inspecteur te reageren is te beginnen met te melden hoe verschrikkelijk deze beelden zijn. Niet over het inbreken.
  Ik heb veel te maken met de NVWA op Schiphol, daar zijn de inspecteurs soms zó fanatiek, dat er rechtszaken aan te pas moeten komen om onterecht opgelegde boetes aan mensen die goed willen doen ongedaan te maken.
  Hadden de inspecteurs in de bio industrie maar een klein beetje van dat fanatisme, dan zou er veel dierenleed voorkomen kunnen worden.

  Van: Nathalie Klinge | 18-12-2018, 22:29

 • “Uit de video kan de inspecteur dit niet achterhalen. Het is anders als we op een video een handeling zien waarbij we zeker weten dat dit pijn en stress oplevert en waarbij een dader in beeld is. Dan kan de inspecteur mogelijk wel direct naar aanleiding van de beelden optreden. Maar ook dan voeren we nog zelf onderzoek
  uit.”

  Wat een onzin Mariella!!! Uit de omstandigheden blijkt toch dat de dieren worden worden mishandeld. Wat een misselijke en teleurstellende toelichting. Alleen al uit de bewoordingen “mogelijk wel direct” wijst op onwil.

  Van: Dierenvriend2.0 | 18-12-2018, 20:03

 • Wij proberen door risicogericht te werken daar te komen waar onze inzet het meeste nodig is zodat we onze middelen effectief inzetten. Dat wij niet overal kunnen zijn is een feit. De sector is zelf primair verantwoordelijk voor het dierenwelzijn.

  Van: NVWA | 18-12-2018, 15:25

 • Ik ben bereid om uit te gaan van de goede bedoelingen (en het harde werken) van inspecteurs, maar het lijkt me heel frustrerend om bij de NVWA te werken. Veel mooie woorden en wetten die zogenaamd gehandhaafd worden, maar waar in de praktijk weinig tot niks van terecht komt.

  'Het gaat er vooral om wat de wetgever er van vindt.' Tja, dat weten we wel: als er aan verdiend wordt, is in de praktijk zo'n beetje alles geoorloofd met dieren. Alles gebeurt toch buiten het zicht van het publiek.

  Misschien goed dat er een NVWA bestaat, maar ik ben toch vooral blij met dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights (en gelukkig houden ze zich niet altijd aan de regels, anders wist de consument helemaal van niks).

  Van: L.M.I. Bergervoet | 17-12-2018, 15:31

 • Mooie ambtelijke taal waar niemand iets mee kan. Gefeliciteerd.

  Van: Dieren Vriend | 15-12-2018, 19:48

 • Schandalige reactie van Mevr Simon. Het is de NVWA die decennia lang steken heeft laten vallen, waardoor de wet wel overtreden moet worden om deze toestanden die schering en inslag zijn aan het licht te brengen. De NWVA veegt alles onder het tapijt omdat geld belangrijker is dan morele waarden.

  Van: Huib Versloot | 15-12-2018, 16:53

 • De producent moet voldoende bewijs mee leveren. Dit moet de consument kunnen inzien

  Van: Martien Spitzen | 14-12-2018, 18:34

 • Een veelomvattende realistische beschouwing.

  Van: Jos Verhagen | 14-12-2018, 11:25

 • Zeer helder verhaal.
  Misschien is het mogelijk de wet op termijn zo aan te passen dat dierenhouders en slachterijen verplicht worden mee te werken aan cameratoezicht op hun werkzaamheden? Niet door onbekende buitenstaanders, maar netjes gereguleerd.

  Van: Maarten | 14-12-2018, 10:09

 • "De inspecteurs beoordelen de situatie die zij zelf aantreffen op het bedrijf." Kondigen jullie aan dat je langskomt en zijn deze inspecteurs ook bekend in het bedrijf, zodat er gestopt word met mishandelen in de paar minuten die jullie binnen zijn.

  Van: Jan | 14-12-2018, 09:36

 • "Iedereen die aan het onderdeel dierenwelzijn werkt bij de NVWA, doet dit omdat het welzijn van dieren voor hem of haar belangrijk is en zij zijn er dag en soms ook nacht mee bezig. Het gaat er daarbij niet om wat de inspecteur zelf vindt van de situatie, ..". Dat noemen we een contradictie.
  Iets wat overigens vaker in dit artikel voorkomt. Het zou anders zijn als schrijfster zou vinden dat de wet moet worden aangescherpt/aangepast.

  Van: Cor Bastinck (Museum JoCas) | 14-12-2018, 09:08

 • U trekt het zich zo te lezen aan, maar heeft niet de mensen of de wettelijke middelen om de maatregelen te treffen die gevoelsmatig nodig zijn. Moeten we daar de noodklok dan niet eens voor luiden?

  Van: Judith | 14-12-2018, 07:47

 • Dat jullie inbreken niet goedkeuren dat begrijp ik , dat vind ik ook niet goed . Maar nood breekt wet . En de nood is er . Degene die inbreken hebben als doel misstanden te laten zien .Ze breken niet in voor geldelijk gewin . De NVWA zou moeten voorkomen dat er misstanden zijn door beter te controleren . De NVWA wil niet inzien dat zij falen . Jammer .

  Van: Adrie van Minnen | 14-12-2018, 07:41

 • Ik vind dit niet overtuigend erg zwak verweer om geen verantwoordelijkheid te nemen waarvoor je wordt betaald. Ik moet me inhouden om geen vergelijkingen te maken met de geschiedenis

  Van: Caroline | 13-12-2018, 22:15

 • Duidelijk verhaal met heldere uitleg. Goed gedaan!

  Van: Jos de Rouw | 13-12-2018, 09:19