Verboden dieren te houden

Weblog

Gelukkig zorgen de meeste veehouders goed voor hun dieren. Toch komen onze inspecteurs helaas ook schrijnende gevallen tegen. Bijvoorbeeld van een veehouder die zijn dieren verwaarloost. Dan is vaak de vraag "Waarom legt de NVWA geen verbod op tot het houden van dieren bij deze veehouder?" Ook een vraag die we krijgen: "Waarom neemt de NVWA niet sneller dieren mee?" Juridisch gezien zitten daar best wat haken en ogen aan en is het ook niet altijd nodig of het meest wenselijk. In deze blog geef ik daar uitleg over.

Wij werken voor de inspecties op dierenwelzijn met de verplichtingen die zijn gesteld in de Wet dieren, het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren. De artikelen die in deze wetgeving staan zijn ingericht in categorieën. Sommige artikelen van de Wet dieren die gaan over dierenmishandeling, mogen wij alleen voorleggen aan de Strafrechter, via het Openbaar Ministerie (OM). De inspecteur maakt dan een proces-verbaal op en het OM neemt dit proces-verbaal in behandeling. Daar kan dan een schikkingsvoorstel uitkomen (een boete) of de Officier van Justitie kan de zaak voor de rechter laten komen.

Bestuurlijke boete

De meeste wettelijke eisen uit het Besluit en de Regeling houders van dieren kunnen wij afdoen in zowel strafrecht als bestuursrecht. Bestuursrecht is snel, effectief en geeft de inspecteur veel verschillende juridische opties om mee te werken. Bij een dierenwelzijnsovertreding kan de inspecteur een bestuurlijke boete opleggen. Voor overtredingen, bijvoorbeeld als een varkenshouder de varkens op een te kleine oppervlakte houdt, is de boete €1.500. De inspecteur kan per begane overtreding een boete opleggen. In de wet is per overtreding vastgelegd hoe hoog de boete is.

Herstel via last onder dwangsom

Op grond van de Wet dieren kan de NVWA ook specifieke herstelmaatregelen opleggen. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de feiten en de omstandigheden. Dat betekent dat, naast de boete, de NVWA kan opleggen dat een veehouder de situatie gaat herstellen. Stel: een vleeskuikenhouder heeft te weinig licht in de stal, dan kan de NVWA een last onder dwangsom opleggen. Er volgt binnen de opgelegde termijn een herinspectie en als de houder niets heeft hersteld, moet hij de opgelegde dwangsom betalen. Heeft hij de situatie wel hersteld, dan hoeft hij niets te betalen. Een mooie stok achter de deur om aan de slag te gaan.

Herstel via bestuursdwang

We kunnen eisen dat de veehouder bijvoorbeeld reparaties uitvoert in de stal. Als er onvoldoende vertrouwen is dat de houder dit zelf actief oppakt, kan de NVWA een last onder bestuursdwang opleggen om ervoor te zorgen dat de houder deze maatregelen binnen een gestelde termijn uitvoert. Als bij de herinspectie blijkt dat de veehouder deze maatregelen niet heeft uitgevoerd, de overtreding is dus niet hersteld, laat de NVWA de maatregelen door een extern bedrijf uitvoeren. De rekening is voor de houder.

Spoedbestuursdwang

Als er een ernstig gevaar is voor het welzijn en de gezondheid van dieren, bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk in te grijpen om de betrokken dieren te beschermen. Dit kan met spoedbestuursdwang. Dit houdt in dat direct bestuursdwang wordt toegepast zónder dat de houder een termijn wordt gesteld om de overtreding op te heffen. De inspecteur schakelt, op kosten van de houder, onmiddellijk hulp in. Soms krijgt de houder eerst nog een paar uur de tijd om zelf iets te ondernemen.

Dieren meenemen

Soms is de inspecteur van mening dat het meenemen van dieren, ‘meevoeren en opslaan’ is de juridische term, de enige oplossing is. Het welzijn en/of de gezondheid van de dieren is in het gedrang en het is niet mogelijk de overtreding te beëindigen op de locatie. De dieren gaan dan naar een opslaghouder die ze de juiste verzorging geeft en waar nodig de dierenarts inschakelt. Als de houder deze dieren terug wil, kan dit alleen als hij kan aantonen dat de situatie op zijn bedrijf is hersteld en na betaling van de rekening van de opslaghouder.

Houdverbod

En dan de hamvraag 'Waarom legt de NVWA geen houdverbod op?" Een houdverbod is een zeer zware maatregel die je niet zomaar oplegt. Zoals hierboven omschreven zijn er zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk diverse handhavingsmogelijkheden die de NVWA kan inzetten. De NVWA maakt hier vaak gebruik van. Per geval bekijken de inspecteurs, wat, binnen de wettelijke kaders, het meest effectief is en wat proportioneel is. Bij zaken die via het strafrecht lopen kan de Officier van Justitie een houdverbod als strafeis stellen. De strafrechter heeft een enkele keer een houdverbod opgelegd, naar aanleiding van een eis van de Officier van Justitie.

De NVWA werkt met een interventiebeleid. Dit is terug te vinden op onze website. Hierin staat omschreven hoe de inspecteur moet handelen.

Mariella Simon
Beeld: ©NVWA

Over de auteur

Mariëlla Simon is inspecteur bij het team Expertise Dier van de NVWA. Ze is expert op het gebied van dierenwelzijn. Zij is ook te volgen op Twitter.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Hier is een jongen die woont buitenaf en heeft erg veel dieren

  Van: Hans | 09-01-2021, 23:41

 • Hoe kan zoiets nog gebeuren er wordt toch regelmatig controles gedaan door dierenarts ed.

  Van: Gertjan | 13-04-2019, 19:41

 • Beste J. Maas,

  Bedankt voor je reactie. De wetgever ziet de dieren in OVP als wilde dieren. Daarom is NL dierenwelzijnswetgeving hierop niet van toepassing en valt dit niet onder toezicht van NVWA. Beheer en toezicht liggen bij @staatsbosbeheer als eigenaar van OVP.

  Van: NVWA redactie | 29-05-2018, 14:46

 • Ik ben heel blij en dankbaar dat jullie als organisatie(s) bestaan! Helaas zijn er nog altijd teveel mensen die niet weten hoe ze met hun dier(en) moeten omgaan. Gelukkig krijgen steeds meer mensen het besef dat een dier niet MAAR een dier is, maar dat datzelfde dier ook een levend wezen is, waar goed voor gezorgd dient te worden!
  Ik vind het een heel goed plan wanneer mensen bewezen hebben niet voor dieren te kunnen/willen zorgen, dat er dan een houdverbod wordt opgelegd!
  Dit vind ik ook in het geval van "zogenaamd gevaarlijke honden". Elke hond kan gevaarlijk zijn. Het gezegde "zo baas zo hond" komt vaak uit. Maar elke hond, en zeker ook "risico-honden", dienen gewoon goed getraind en opgevoed te worden! Net als dat kinderen goed opgevoed worden, geldt dit ook voor honden!
  Mensen die dit niet doen, verdienen geen hond! Honden zijn, wanneer ze goed zijn opgevoed, geweldige dieren om om je heen te hebben! Zij veroorzaken ook geen overlast voor de buurt waarin zij leven.
  Nogmaals dank voor alles wat jullie doen!!!!

  Van: Vlinder Velden | 26-05-2018, 17:13

 • Kun je die expertise ook eens loslaten op de ovp en daar je(jullie) werk eens gaan doen.... Gewoon een dikke schande wat daar gebeurt en de overheid er niets aan doet... En kom niet aanzetten met 'dat zijn wilde dieren, het is de natuur'. Die leven namelijk niet achter een hek, gefokt door nensenhand op een postzegel van 20km2 land...

  Van: J Maas | 26-05-2018, 13:27