NVWA-tarieven fytosanitair per 3 juli 2020

Vanaf 3 juli 2020 berekent de NVWA de kosten door aan het bedrijfsleven voor het verrichten van officiële controles voor fytosanitaire doorvoer alsmede voor invoercontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines. Welke tarieven gelden en hoe de factuur tot stand komt leest u in onderstaande documenten. De tarieven worden jaarlijks bijgesteld.