Clean label en plantenextracten

Voegt u plantenextracten toe aan levensmiddelen? En doet u dat vanwege de technologische functie? Bijvoorbeeld als conserveermiddel, antioxidant of kleurstof? Dan vallen deze plantenextracten onder de additievenwetgeving.

Plantenextracten

Alleen goedgekeurde additieven die voldoen aan de specificaties in Verordening (EU) Nr. 231/2012 mogen worden toegevoegd aan levensmiddelen. Dat betekent: alleen plantenextracten met een E-nummer. De Europese Commissie en de lidstaten hebben hierover op 17 september 2018 een verklaring uitgebracht.

Vervangen van nitriet of nitraat

Nitriet of nitraat zijn beide stoffen die niet zomaar aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd. Als consumenten er teveel van binnen krijgen, kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ook kan nitraat in het levensmiddel (bijvoorbeeld vlees) of in het lichaam omgezet worden in nitriet en onder bepaalde omstandigheden in mogelijk kankerverwekkende nitrosamines.

Een plantenextract met dezelfde functie als nitriet of nitraat mag dus ook niet zonder meer aan levensmiddelen worden toegevoegd.

Voorbeeld selderijextract in vleesbereidingen

Fabrikanten stoppen selderijextract of bietenextract met hoge nitraatgehaltes in vleesbereidingen. Dit zorgt voor een langere houdbaarheid. Nitraat kan worden omgezet in nitriet en is dan exact dezelfde stof als het additief nitriet. En nitraat en nitriet mogen niet aan vleesbereidingen worden toegevoegd.

Clean label

Retailhandelaren zoals supermarkten willen steeds minder vaak E-nummers aan hun producten toevoegen om te voorkomen dat E-nummers op het etiket komen te staan. Deze trend staat bekend als de clean label trend. Vaak gebruiken fabrikanten alternatieven voor E-nummers, zoals groente-extracten of gefermenteerde suikers. Deze ingrediënten hebben dezelfde technologische functie in het levensmiddel als het E-nummer. Dit soort ingrediënten met een technologische functie vallen onder de additievenwetgeving. Zie ook hierboven onder 'Plantenextracten'.

In het voorbeeld hierboven van selderijextract in vleesbereidingen, wordt in feite nitraat en nitriet toegevoegd, maar dan in ongezuiverde vorm. Dergelijke extracten voldoen dus niet aan de specificaties en de zuiverheidseisen van Verordening (EU) Nr. 231/2012, en zijn dus niet toegestaan.

Meer informatie over Clean label en plantenextracten vindt u in Hoofdstuk 14 van het Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten