Technische hulpstof of additief

Voegt u een technische hulpstof toe aan uw levensmiddel? Dan hoeft u dat niet te vermelden op het etiket. Voegt u een additief toe? Dan moet het wel op het etiket. Bij een additief moet u ook eerst uitzoeken of het er wel in mag en in welke hoeveelheid.

Hoe bepaal ik of een stof een technische hulpstof of een additief is?

Beantwoord de volgende 2 vragen om te bepalen of een stof een technische hulpstof of een additief is.

1. Zit de stof in het eindproduct?

  • Ja: dan is het een additief
  • Nee: dan is het een technische hulpstof
  • Alleen als residu? Ga naar vraag 2.

2). Heeft de stof die als residu in het eindproduct zit, een technologisch effect op het eindproduct?

  • Ja: dan is het een additief en gebruikt u de wegwijzer 'Mag additief X in levensmiddel Y"? om te bepalen of u het additief aan uw levensmiddel mag toevoegen. Zie voorbeeld antischuimmiddel in frituurvet.
  • Nee: dan is het een technische hulpstof en mag het er gewoon in zitten. Zie voorbeeld antischuimmiddel in water.

Voorbeeld antischuimmiddel in frituurvet

U wilt als fabrikant van frituurvet een antischuimmiddel (stof) toevoegen aan vloeibaar frituurvet (eindproduct), zodat het vet niet gaat schuimen (technologisch effect) als de consument frituurt. U voegt het bewust toe, voor technologische doeleinden bij het vervaardigen van het frituurvet. Daarom is het antischuimmiddel in dit voorbeeld een additief.

Voorbeeld antischuimmiddel in water

U voegt een antischuimmiddel (stof) toe aan het kookvocht tijdens het koken van aardappelen voor het maken van aardappelsalade (eindproduct), zodat het water niet gaat schuimen tijdens het koken. Daarna giet en spoelt u de aardappels af. Het antischuimmiddel heeft geen effect op het eindproduct, want er blijft weinig tot geen antischuimmiddel in de gekookte aardappel achter (residu) en het heeft daarin ook geen functie. Daarom is het antischuimmiddel in dit voorbeeld een technische hulpstof.

Meer informatie over het verschil tussen technische hulpstof of additief vindt u in Hoofdstuk 7 van het Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten