Onverwerkte vis en verwerkte vis

Voor het toevoegen van additieven maakt het uit of een product valt in de categorie 'onverwerkte vis' of 'verwerkte vis'. In onderstaand plaatje ziet u in welke categorie uw product valt. 

Infographic uitleg onderscheid verse vis en verwerkte vis

Andere  Europese wetgeving spreekt over 'verse vis' en 'bewerkte vis'. Voor de volledigheid is aangegeven hoe 'vers' en 'bewerkt' zich verhouden tot 'onverwerkt' en 'verwerkt'.

Voordat u additieven toevoegt, moet u eerst bepalen of uw product ‘onverwerkte’ of ‘verwerkte‘ vis is. Daarna kunt u via de wegwijzer Mag additief X in levensmiddel Y? zelf uitzoeken welke additieven zijn toegestaan.

Meer informatie over additieven en vis vindt u in Hoofdstuk 11 van het Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten