Inspectieresultaten niet-verpakte levensmiddelen 2021

Ondernemers in horeca, ambachtelijke bedrijven en retail zijn verplicht consumenten te informeren over allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen. Sinds 2021 is allergeneninformatie, naast het toezicht op onder andere hygiëne en plaagdierbestrijding, een vast onderdeel van onze risicogerichte inspecties binnen deze sectoren.

Bij de meeste bedrijven is de informatie niet volledig

Iets meer dan de helft van de geïnspecteerde bedrijven geeft de allergeneninformatie niet op de juiste manier. Bij ondernemers die allergeneninformatie schriftelijk geven, ontbreekt vaak de informatie direct bij het product, bijvoorbeeld op de schapkaart. Bij ondernemers die de informatie mondeling geven, kunnen de werknemers vaak wel vertellen welk allergeen er in een product zit, maar is de informatie verder niet schriftelijk of elektronisch beschikbaar. De inspecteur kan deze informatie dus niet controleren. Ook ontbreekt vaak de melding waar consumenten meer informatie kunnen krijgen.

Vooral horeca geeft niet op de juiste manier informatie

Wij inspecteerden in 2021 in totaal 5.577 horecabedrijven, ambachtelijke bedrijven en retailbedrijven op naleving van de regels voor het geven van allergeneninformatie. Van de 3.196 horecabedrijven (zoals restaurants, hotels, cafetaria) voldeden er 2.088 (65%) niet aan de eisen. Bij de ambachtelijke bedrijven (zoals bakkers, ijssalons, slagers) ging het om 977 (51%) van de 1.910 bedrijven en binnen de retail (zoals supermarkt en toko) om 191 (41%) van de 471 bedrijven.

Aantal inspecties

Aantal inspecties
voldoetvoldoet niettotaal
ambacht9339771910
horeca110820883196
retail280191471

Bij de inspecties maken wij onderscheid gemaakt in schriftelijke en mondelinge informatieverstrekking.

Brontabel als csv (96 bytes)

Mondelinge allergeneninformatie

Kiezen bedrijven ervoor de informatie mondeling te verstrekken? Dan moeten ze ergens vermelden dat consumenten het personeel om informatie kunnen vragen. Daarnaast moet de informatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn voor het personeel én voor onze inspecteurs. Bedrijven voldoen vaak niet aan deze 2 eisen. Wel weten ondernemers in de meeste gevallen vóór de aankoop te vertellen dat een allergeen in een product zit.

Mondelinge informatieverstrekking

Mondelinge informatieverstrekking
Verplichting bij mondelinge informatieverstrekkingAantal inspecties akkoordAantal inspecties niet akkoordtotaal
Direct en juist informeren vóór aankoop9092911200
Allergenen informatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar3939421335
Schriftelijke verwijzing naar meer informatie27610571333
Brontabel als csv (313 bytes)

Schriftelijke allergeneninformatie

Als bedrijven ervoor kiezen schriftelijk te informeren, dan moeten ze op de plaats van verkoop duidelijk vermelden waar de allergeneninformatie beschikbaar is. Deze informatie moet voor iedereen vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar zijn. Uit de inspecties blijkt dat de schriftelijke of elektronische beschikbaarheid vaak onvoldoende is. Het document is bijvoorbeeld niet volledig omdat ondernemers de etiketten niet bewaren en de gegevens van ingrediënten niet noteren.

Schriftelijke informatievoorziening

Schriftelijke informatievoorziening
Verplichting bij schriftelijke informatieverstrekkingAantal inspecties akkoordAantal inspecties niet akkoordtotaal
Duidelijk zichtbaar waar allergeneninformatie beschikbaar is564197
Allergeneninformatie overal waar niet-verpakt levensmiddel te koop is662288
Informatie is schriftelijk of elektronisch beschikbaar, vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar3292124
Brontabel als csv (394 bytes)

Maatregelen

In totaal hebben wij 3.990 maatregelen opgelegd, waarvan 3.399 schriftelijke waarschuwingen (SW) en 591 rapporten van bevindingen (RVB, boetes).

Doelgroep RVB SW Voldoet Eindtotaal
Ambacht 127 1.023 1.121 2.271
Horeca 385 2.095 1.262 3.742
Retail 79 281 554 914
Totaal 591 3.399 2.937 6.927

Wij hebben opgetreden volgens het interventiebeleid.

Onze vervolgacties

Veel ondernemers voldoen niet aan de wetgeving voor het verstrekken van allergeneninformatie. Daarom blijft het toezicht op allergeneninformatie een vast onderdeel van onze inspecties binnen de sectoren horeca, ambacht en retail.

Als de inspecteur een tekortkoming constateert, volgt een waarschuwing. De ondernemer krijgt de tijd om de overtreding op te heffen. Blijft de ondernemer in overtreding, dan volgt een boete.

Daarnaast vragen we consumenten om melding te doen bij de NVWA als allergeneninformatie ontbreekt. Dat kan via dit meldformulier.