Inspectieresultaten niet-verpakte levensmiddelen 2021

Ondernemers in horeca, ambachtelijke bedrijven en retail zijn verplicht om consumenten te informeren over allergenen in levensmiddelen die niet zijn voorverpakt. De NVWA controleert of bedrijven zich aan deze regel houden. In 2021 controleerden we bij 5.577 bedrijven of zij hun klanten allergeneninformatie geven.

In het kort: bij de meeste bedrijven is de informatie niet volledig

Iets meer dan de helft van de geïnspecteerde bedrijven geeft de allergeneninformatie niet op de juiste manier.

 • Geven ondernemers de allergeneninformatie schriftelijk? Vaak staat de informatie dan niet direct bij het product. Deze ontbreekt bijvoorbeeld op de kaart bij het schap.
 • Geven ondernemers de allergeneninformatie mondeling? Vaak kunnen de werknemers wel vertellen welk allergeen er in een product zit, maar is de informatie verder niet schriftelijk of elektronisch beschikbaar. Onze inspecteur kan de informatie dus niet controleren. Ook ontbreekt vaak de melding waar consumenten meer informatie kunnen krijgen.

Inspectieresultaten: vooral horeca geeft niet op de juiste manier informatie

In 2021 controleerden onze inspecteurs de allergeneninformatie bij:

 • 3.196 horecabedrijven, zoals restaurants, hotels, cafetaria
  Hiervan voldeden er 2.088 niet aan de eisen. Dit is een percentrage van 65%.
 • 1.910 ambachtelijke bedrijven, zoals bakkers, ijssalons, slagers
  Hiervan voldeden er 977 niet aan de eisen. Dit is een percentage van 51%.
 • 471 retailbedrijven, zoals supermarkten en toko’s
  Hiervan voldeden er 191 niet aan de eisen. Dit is een percentage van 41%.

Aantal inspecties

Aantal inspecties
voldoetvoldoet niettotaal
ambacht9339771910
horeca110820883196
retail280191471
Brontabel als csv (96 bytes)

Mondelinge of schriftelijke informatie?

Bij de inspecties maken wij onderscheid tussen schriftelijke en mondelinge informatieverstrekking.

Mondelinge allergeneninformatie

Kiezen bedrijven ervoor de informatie mondeling te verstrekken? Dan gelden de volgende eisen:

 • Ze moeten schriftelijk melden dat consumenten het personeel om informatie kunnen vragen.
 • De informatie moet schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn voor het personeel én voor onze inspecteurs.

Bedrijven voldoen vaak niet aan deze 2 eisen. Wel vertellen de meeste ondernemers vóór de aankoop dat er een allergeen in een product zit.

Mondelinge informatieverstrekking

Mondelinge informatieverstrekking
Verplichting bij mondelinge informatieverstrekkingAantal inspecties akkoordAantal inspecties niet akkoordtotaal
Direct en juist informeren vóór aankoop9092911200
Allergenen informatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar3939421335
Schriftelijke verwijzing naar meer informatie27610571333
Brontabel als csv (313 bytes)

Schriftelijke allergeneninformatie

Kiezen bedrijven ervoor de informatie mondeling te verstrekken? Dan gelden de volgende eisen:

 • Ze moeten duidelijk vermelden waar de allergeneninformatie beschikbaar is.
 • De informatie moet voor iedereen vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar zijn.

Uit de inspecties blijkt dat de schriftelijke of elektronische beschikbaarheid vaak onvoldoende is. Het document is bijvoorbeeld niet volledig omdat ondernemers de etiketten niet bewaren en de gegevens van ingrediënten niet noteren.

Schriftelijke informatievoorziening

Schriftelijke informatievoorziening
Verplichting bij schriftelijke informatieverstrekkingAantal inspecties akkoordAantal inspecties niet akkoordtotaal
Duidelijk zichtbaar waar allergeneninformatie beschikbaar is564197
Allergeneninformatie overal waar niet-verpakt levensmiddel te koop is662288
Informatie is schriftelijk of elektronisch beschikbaar, vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar3292124
Brontabel als csv (394 bytes)

Maatregelen: waarschuwingen en boetes

In totaal hebben wij 3.990 maatregelen opgelegd:

 • 3.399 schriftelijke waarschuwingen (SW)
 • 591 rapporten van bevindingen (RVB), dit wil zeggen dat de bedrijven een boete krijgen
Doelgroep RVB SW Voldoet Eindtotaal
Ambacht 127 1.023 1.121 2.271
Horeca 385 2.095 1.262 3.742
Retail 79 281 554 914
Totaal 591 3.399 2.937 6.927

Onze inspecteurs geven eerst een waarschuwing. De ondernemer krijgt de tijd om de overtreding op te heffen. Als de ondernemer in overtreding blijft, volgt een boete. Kijk voor meer informatie over deze maatregelen op de pagina over ons interventiebeleid.

Vervolgaanpak: allergeneninformatie blijft aandachtpunt

Veel ondernemers voldoen niet aan de wetgeving voor het verstrekken van allergeneninformatie. Daarom blijft het toezicht op allergeneninformatie een vast onderdeel van onze inspecties binnen de sectoren horeca, ambacht en retail.

Daarnaast vragen we consumenten om melding te doen bij de NVWA als allergeneninformatie ontbreekt. Dat kan via dit meldformulier.