Alsemambrosia analyse trend en hotspots

Er is analyse gedaan naar de verspreiding en trend van alsemambrosia in de periode 1975 tot en met 2020. Hiervoor zijn de gegevens van de waarnemingen van alsemambrosia van FloravanNederland.nl, de Natuurkalender Wageningen UR, NDFF, NVWA en Waarneming.nl gebruikt. De resultaten van de analyse staan in dit rapport.