Wie speelt een rol bij bestrijding ambrosia?

De NVWA stimuleert het melden en de bestrijding van ambrosia in Nederland. Dit doet de NVWA niet alleen, maar samen met andere organisaties.

Verder handhaaft de NVWA de naleving van de wettelijke norm voor ambrosia in veevoer: EU-richtlijn 2002/32/EG over ongewenste stoffen in diervoeding.

Partners bij bestrijding

FLORON, Natuurkalender, Pollennieuws, LUMC en de NVWA werken samen bij de communicatieactiviteiten over ambrosia. Op de websites van deze organisaties staat meer informatie over ambrosia, vanuit hun eigen expertise:

  • Waarnemingen van ambrosia kunt u melden bij Waarneming.nl.
  • Voor informatie over de verspreiding van ambrosia en andere planten of over het doorgeven van waarnemingen kunt u bij FLORON terecht.
  • Pollentellingen kunt u vinden op website van het LUMC.
  • Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts is te vinden op Pollennieuws.

Heeft u vragen over uw eigen hooikoortsklachten, dan kunt u terecht bij uw huisarts of de GGD.