Waar komt ambrosia voor?

In Nederland komen 3 soorten ambrosia voor, namelijk: alsemambrosia, driedelige ambrosia en zandambrosia. Van deze soorten komt alsemambrosia het meest voor.

  • Alsemambrosia groeit in tuinen, voornamelijk op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippenvoer of duivenvoer kunnen zaden van ambrosia bevatten. Verder komt alsemambrosia vooral voor op 'verstoorde gronden', zoals omgewerkte bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij havens.
  • Driedelige ambrosia staat vooral op omgewerkte grond en aan rivieroevers (bron: website Natuurkalender).
  • Zandambrosia komt weinig voor in Nederland, maar vooral op een aantal plekken in duingebieden.

Waarnemingen

Op onderstaande kaart van Nederland ziet u waar alsemambrosia is waargenomen in de periode 1975-2017. Hier ziet u dat deze soort verspreid over Nederland is aangetroffen. Verder valt op dat alsemambrosia het meest voorkomt in de stedelijke omgeving. Verdere details staan in de analyse van Ambrosiawaarnemingen die is opgesteld door FLORON.

Kaart van Nederland waarop met rode stippen is aangegeven waar ambrosia voorkomt.

Hotspots van alsemambrosia in Nederland op basis van aantal jaren met waarnemingen in de periode 1975 tot en met 2017. (Bron: NDFF, De Natuurkalender Wageningen UR, Waarneming.nl, NVWA en FloravanNederland.nl.)