Wat is er tegen ambrosia te doen?

Op deze pagina vindt u informatiebladen over de effectieve bestrijding van ambrosia.

In de tuin

In Nederland komt ambrosia regelmatig voor in particuliere tuinen. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippenvoer of duivenvoer kunnen zaden van ambrosia bevatten. Heeft u de afgelopen jaren vogels in uw tuin gevoerd? Dan is het mogelijk dat op die plek ambrosia voorkomt.

Lees hoe u ambrosia uit uw tuin kunt verwijderen en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen.

Op gemeentegrond

Berm- en bloemenzaadmengsels kunnen ambrosiazaden bevatten. Zijn in uw gemeente de laatste jaren deze zaadmengsels gebruikt? Dan is het mogelijk dat op die plekken ambrosia voorkomt. Ambrosia groeit goed op verstoorde grond. De plant kan dus ook groeien op bouwterreinen.

In de folder ambrosia herkennen en bestrijden voor gemeenten leest u hoe ambrosia op gemeentegrond kunt verwijderen en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen.

Op de akker

Ook landbouwzaden en zaadmengsels voor bijvoorbeeld akkerranden kunnen ambrosiazaden bevatten. Op de Nederlandse akkers komt de plant niet of nauwelijks voor.

In de folder ambrosia herkennen en bestrijden voor vollegrondsteelt leest u hoe u ambrosia op uw akker kunt verwijderen en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen.

Op natuurterreinen

Ambrosia komt in Nederland ook op natuurterreinen voor, met name daar waar de grond verstoord is. In uiterwaarden langs rivieren en in kustgebieden kan bovendien een andere soort voorkomen, namelijk zandambrosia. In tegenstelling tot Alsem- en 3-delige ambrosia is zandambrosia een overblijvende plant met ver kruipende wortelstokken.

In de folder Ambrosia herkennen en bestrijden voor terreinbeheerders leest u hoe u ambrosia op natuurterreinen kunt verwijderen en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen.

Zie ook