NVWA-IOD doorzoekt bedrijf veehandelaar in onderzoek naar illegaal antibioticagebruik

Rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben in samenwerking met buitengewoon opsporingsambtenaren van de Inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit administratie en een hoeveelheid antibiotica in beslag genomen bij een veehandelaar in Noord-Nederland. Dat gebeurde tijdens de doorzoeking van meerdere bedrijfslocaties. De veehandelaar wordt ervan verdacht kalveren illegaal met antibiotica te behandelen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Behandeling met antibiotica mag alleen plaatsvinden op voorschrift van een dierenarts. De veehandelaar wordt ervan verdacht de kalveren zonder tussenkomst van een dierenarts te hebben behandeld. Daarnaast is van deze behandeling ook geen melding gemaakt in het logboek. Melden en registreren van het gebruik van antibiotica is verplicht. Dieren die zijn behandeld mogen pas worden geslacht wanneer er een wachttijd is verstreken, waardoor er geen middelen meer in het dier aanwezig zijn. De veehandelaar betreft vermoedelijk een tussenhandelaar. Zijn kalveren worden eerst enige tijd elders geplaatst voordat ze worden geslacht. Hierdoor zijn er vermoedelijk geen resten van antibiotica in de voedselketen terechtgekomen. Naar aanleiding van de bevindingen binnen het strafrechtelijk onderzoek is informatie doorgegeven aan de Divisie Inspectie van de NVWA, die het reguliere toezicht op voedselveiligheid uitoefent.

Antibiotica in de veehouderij

Antibiotica worden in de veehouderij gebruikt om bacteriële infecties bij dieren te genezen. Het preventief gebruik van antibiotica is verboden. Door onjuist of veelvuldig gebruik van antibiotica kan namelijk bij bacteriën antibiotica-resistentie optreden. Deze bacteriën zijn dan niet meer gevoelig voor de werking van antibiotica. Een infectie die nu nog gemakkelijk te bestrijden is, zou dan tot ernstige ziekte kunnen leiden.

Antibiotica moeten daarom zeer zorgvuldig worden toegepast en het gebruik ervan in de veehouderij is dan ook aan regels gebonden. Of antibiotica bij de betrokken veehandelaar op een oneigenlijke manier werden gebruikt, is een van de vragen waar het strafrechtelijk onderzoek zich op toespitst.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).