Resultaten onderzoek poortwachterrol dierenarts

Poortwachterprojecten en quickscans geven per sector inzicht in de manier waarop de dierenarts zijn rol als poortwachter vervult bij het voorschrijven van antibiotica.

In de loop der jaren is in meer of mindere mate verbetering zichtbaar. Toch staat in de conclusie van alle onderzoeken hieronder dat het zorgvuldig en restrictief voorschrijven van antibiotica door dierenartsen nog beter kan.

POORTWACHTER 2012
Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot
antibiotica in de varkenshouderij.

POORTWACHTER 2011
Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot
antibiotica in de vleeskuikenhouderij.

POORTWACHTER VARKEN 2010
Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot
antibiotica in de varkenshouderij.

Quickscan voorschrijfgedrag dierenartsen omtrent antibiotica bij
blankvleeskalveren 2012

Quickscan antibioticumgebruik kalkoenen 2012

Quickscan antibioticumgebruik vleeskuikens 2012

Quickscan antibioticumgebruik blankvleeskalveren 2011