Voorwaarden bezit eerstekeus-middelen

Onder strikte voorwaarden mag de veehouder een beperkte hoeveelheid eerstekeus-antibiotica in bezit hebben en bepalen tot welke individuele behandeling van dieren hij overgaat. Eerstekeus-middelen zijn middelen die niet kritisch zijn voor humane gezondheidszorg.

Voorwaarde blijft dat de dierenarts de behandeling kan onderbouwen volgens de daarvoor geldende normen. De aandoening of ziekte waartegen wordt behandeld, moet opgenomen zijn in het bedrijfsbehandelplan.

Voorwaarde is ook dat nooit méér medicatie op het bedrijf aanwezig is dan nodig om 15% van de vatbare dieren te behandelen.

Deze voorwaarden gelden ook voor de tweedekeus-antibiotica voor behandeling van mastitis bij melkvee.